PARP – czeka nas ożywienie w przemyśle

PARP – czeka nas ożywienie w przemyśle

28/05/2014
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Jak wynika z analizy „Instrumentu szybkiego reagowania”, przygotowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Małopolską Szkołę Administracji Publicznej w najbliższych miesiącach spodziewać się należy wzrostu gospodarczego, a także związanych z tym faktem: zintensyfikowaniem produkcji oraz wzrostem w obszarze handlu. Zespół badawczy pod kierownictwem prof. Jerzego Hausnera stwierdził, że w II kw. tego roku będziemy obserwować tempo wzrostu PKB na poziomie 4,49 procent, a w kolejnych kwartałach ma ono szansę zbliżyć się nawet do 5 procent.

– Prognozy modelu ISR wskazują na duży potencjał do trwałej poprawy koniunktury gospodarczej w Polsce. Po pierwsze źródła schłodzenia koniunktury w 2013 roku już wygasły. Po drugie, bieżące równowagi makrogospodarcze dają szansę na utrzymanie dobrej dynamiki eksportu, odbudowanie i dalszy wzrost konsumpcji detalicznej oraz powrót do odważniejszych decyzji inwestycyjnych przedsiębiorstw. Również niskie stopy procentowe i utrzymująca się niska inflacja będą istotnym bodźcem do ożywienia – mówi dr Stanisław Kluza, recenzent Raportów ISR. Pomimo tych pozytywnych tendencji w niektórych sektorach gospodarki w dalszym ciągu wyraźny będzie kryzys. W niewielkim stopniu poprawi się sytuacja w górnictwie oraz branży budowlanej.