Oświadczenie TDJ w sprawie ratowania Grupy Kopex

Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

W związku z trudną sytuacją Kopexu spółka TDJ, która na początku tego roku pozyskała pakiet większościowy producenta maszyn górniczych, wydała oświadczenie na temat jego aktualnej sytuacji: „Wraz z podpisaniem w marcu br. umowy warunkowej, dotyczącej nabycia przez spółkę zależną Grupy TDJ S.A. kontrolnego pakietu akcji Kopex S.A., Grupa TDJ zaangażowała się w próbę ratowania marki i potencjału Grupy Kopex. Jako doświadczony inwestor w sektorze przemysłowym, opracowaliśmy plan, którego celem jest uratowanie Kopeksu – poprzez  konsolidację kluczowych spółek branży okołogórniczej w ramach Grupy FAMUR – oraz stworzenie silnego polskiego podmiotu zdolnego do skutecznej konkurencji ze światowymi liderami branży okołogórniczej.

Efektem zaangażowania Grupy TDJ w ten bezprecedensowy projekt było opracowanie propozycji restrukturyzacji zadłużenia Grupy Kopex, która została przedstawiona wierzycielom finansowym w czerwcu br. W wyniku kilku rund negocjacji, przy aktywnej współpracy banków, Grupy TDJ i firm doradczych, ostatecznie 29 lipca br. przedstawiliśmy skorygowany projekt propozycji restrukturyzacji zadłużenia Grupy Kopex. Porozumienie, wypracowane po ostatniej turze rozmów i uwzględniające stanowiska większości banków, może nie dojść do skutku. Jeden z banków stanowczo odrzucił możliwość zawarcia porozumienia, podczas gdy wymogiem niezbędnym jest akceptacja warunków restrukturyzacji długu Kopeksu przez wszystkie banki.

W ocenie TDJ wypracowane porozumienie to konkretna i kompleksowa propozycja uwzględniająca interesy wszystkich stron, z istotnymi ustępstwami ze  strony TDJ jako inwestora. Porozumienie stwarza realną możliwość utrzymania kompetencji, tradycji i doświadczenia polskich producentów maszyn górniczych, a także jest szansą na utrzymanie wielu miejsc pracy w tym sektorze gospodarki. Pragniemy w tym miejscu podkreślić, że udało się tę propozycję sformułować dzięki profesjonalnemu  podejściu większości banków zaangażowanych w finansowanie Kopeksu i ich woli osiągnięcia kompromisu. TDJ zrobił wszystko, co możliwe, by zbudować propozycję, która będzie akceptowalna przez wszystkie instytucje finansowe. Czekamy obecnie na wyniki rozmów i uzgodnień pomiędzy wierzycielami finansowymi Grupy Kopex, gdyż uzgodnienie porozumienia pomiędzy sobą przez wszystkie banki jest warunkiem koniecznym jego wejścia w życie.

Zarząd TDJ SA wyraża nadzieję, że banki zaangażowane w finansowanie Grupy Kopex znajdą akceptowalne dla każdego z nich rozwiązanie, umożliwiające restrukturyzację zadłużenia Grupy Kopex i tym samym stworzenie warunków do zbudowania silnej polskiej marki.”

033903_940