Orlen Upstream: kolejne etapy poszukiwań gazu

Orlen Upstream: kolejne etapy poszukiwań gazu

11/08/2014
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

W najbliższych dniach Orlen Upstream rozpocznie kolejny, trzeci etap szczelinowania hydraulicznego w otworze horyzontalnym Stoczek-OUIK, znajdującym się w miejscowości Kisielsk w gminie Stoczek Łukowski. Zaplanowane na okres sześciu tygodni prace wykonane zostaną w otworze o długości 1.000 m. – Zabieg będzie miał charakter hybrydowy. Przetestujemy kilka różnych metod rozszczelniania skał, w kolejnych odcinkach tego samego otworu. Planujemy zastosowanie zmodyfikowanych na bazie dotychczasowych doświadczeń, składów płynów szczelinujących oraz dopasowanych do charakteru i własności skały technologii ich zatłaczania. Wykorzystamy także nowe, niestosowane dotychczas w Polsce, metody oceny produktywności złoża – mówi Wiesław Prugar, Prezes Zarządu ORLEN Upstream.

W związku z poszukiwaniem gazu łupkowego Orlen Upstream planuje w najbliższym czasie wykonanie horyzontalnego otworu poszukiwawczego w gminie Cyców na koncesji Wierzbica). Celem tych działań jest wytypowanie obszarów o największej perspektywiczności, na których koncentrowane będą w kolejnych latach prace poszukiwawczo-rozpoznawcze koncernu.