Orlen otrzyma gaz ziemny z pięciu źródeł

Orlen otrzyma gaz ziemny z pięciu źródeł

04/03/2013
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

W celu dywersyfikacji dostaw gazu, PKN Orlen podpisał umowy na zakup gazu z alternatywnych źródeł z pięcioma dostawcami: ENOI S.p.A., Shell Energy Europe Limited, EGESA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., VATTENFALL ENERGY TRADING GmbH oraz Mercuria EnergyTrading. Wszystkie podpisane przez Orlen kontrakty mają charakter krótkoterminowy, i realizowane będą do końca 2013 roku. – Stopniowo pogłębiamy dywersyfikację portfela kontraktów gazowych. W ubiegłym roku, poza podstawowym kontraktem, mieliśmy dwóch alternatywnych dostawców gazu ziemnego, dzięki czemu mogliśmy niwelować skutki ograniczeń zaopatrzenia w sezonie zimowym. W tym roku chcemy zwiększyć pulę zakupów ze źródeł alternatywnych, co niewątpliwie wzmocni bezpieczeństwo dostaw do PKN ORLEN – mówi Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN. Nowi dostawcy mogą zapewnić do 35 procent zapotrzebowania koncernu na gaz ziemny.

Nie jest to jedyna istotna informacja, dotycząca Orlenu. Spółka otrzymała uprawnienia do handlu gazem na zliberalizowanym, europejskim rynku, poprzez giełdę EEX (European Energy Exchange) w Lipsku – zarówno w zakresie kontraktów typu spot, jak i instrumentów pochodnych (opcje, kontrakty terminowe i swapy). Ma to m.in. otworzyć nowe możliwości dywersyfikacji dostawców, a także stworzyć okazję do aktywnej gry rynkowej i wykorzystania arbitrażu cenowego między rynkiem polskim i europejskim.