Obwodnica Kościerzyny na półmetku

Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Zgodnie z informacjami Wykonawcy – koncernu STRABAG: „Obwodnica Kościerzyny, która powstaje w ciągu drogi krajowej nr 20 łączącej Stargard Szczeciński i Gdynię, jest w połowie gotowa. Inwestycję realizuje konsorcjum STRABAG – STRABAG Infrastruktura Południe na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku. Przez 12 miesięcy wykonano 95% robót ziemnych i geotechnicznych, 80% prac mostowych, elektrycznych i wodociągowo-kanalizacyjnych.

Prace budowlane rozpoczęły się w listopadzie 2015 roku i postępują zgodnie z przyjętym harmonogramem. Osiągnęły 70% zaawansowania technicznego i 62% finansowego. Obwodnica Kościerzyny ominie miasto od południa, wyprowadzając ruch tranzytowy z zatłoczonego centrum. Ponadto przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pieszych i ruchu samochodowego oraz wpłynie pozytywnie na środowisko.

W ramach kontraktu konsorcjum ułożyło około 5 tys. metrów bieżących nawierzchni bitumicznej na trasie głównej, nawierzchnię bitumiczną na 12 węzłach, a także rozpoczęło roboty wykończeniowe – realizację poboczy, w tym humusowanie i montaż oświetlenia.

zdjecie1-2

Inwestycja realizowana jest w systemie „projektuj i buduj”. Projekt obwodnicy obejmował dziewięć obiektów inżynieryjnych, w tym wiaduktu biegnącego nad trzytorową linią kolejową oraz obiektów mostowych, szereg urządzeń ochrony środowiska (ekrany akustyczne, zieleń izolacyjna, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym). Z uwagi na charakter terenu, na którym będzie przebiegała obwodnica Kościerzyny, konieczne było zaprojektowanie szczelnego systemu odprowadzenia wód opadowych, zespołów podczyszczających wody opadowe z jezdni, zbiorników retencyjnych i infiltracyjnych.

Obwodnica Kościerzyny powstanie w ciągu drogi krajowej nr 20 łączącej Stargard Szczeciński i Gdynię. Będzie miała 7,6 km długości oraz dwa pasy ruchu w jedną stronę i jeden w przeciwną (2+1) z rezerwą pod przyszłą rozbudowę do przekroju drogi 2+2.

Prace budowlane odbywają się na terenie morenowym w sąsiedztwie trzech jezior: Wierzysko, Dobrogoszcz, Bibrowskie oraz licznie występujących oczek wodnych. Wartość realizowanej inwestycji wynosi 168 mln złotych brutto. Zakończenie budowy planowane jest we wrześniu 2017 roku.”