Obligacje Polskiej Grupy Odlewniczej zadebiutowały na rynku Catalyst

Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Jak informuje Spółka, w skład której wchodzą Odlewnia Żeliwa „Śrem” S.A., Pioma-Odlewnia Sp. z o.o. oraz Kuźnia „Glinik” Sp. z o.o.: „Polska Grupa Odlewnicza S.A. – notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych grupa przemysłowa produkująca odlewy i odkuwki – wprowadziła do obrotu na rynku Catalyst 42.200 trzyletnich obligacji serii A1. Łączna kwota obligacji Polskiej Grupy Odlewniczej wyniosła 42,2 mln zł.

PGO jest notowana na GPW od października 2011 roku. W sierpniu tego roku spółka przeprowadziła pierwszą emisję obligacji, której organizatorem był Raiffeisen POLBANK. Spółka planuje wpisanie obligacji do strategii, jako trwałego i istotnego źródła finansowania rozwoju swojej działalności. Zgodnie z oczekiwaniem inwestorów kolejnym krokiem było wprowadzenie wyemitowanych obligacji do alternatywnego systemu obrotu, jakim jest rynek Catalyst.

Obligacje to coraz częściej wykorzystywany instrument elastycznego finansowania prowadzonej działalności. Według agencji Fitch Polska udział obligacji korporacyjnych o terminie wykupu powyżej roku w strukturze polskiego rynku papierów nieskarbowych na koniec marca wyniósł 44,1% i osiągnął wartość 64,69 mld zł, co oznacza wzrost o 20,4%. r/r.”

PGO_Catalyst_2