Nowy blok energetyczny w Radlinie

Nowy blok energetyczny w Radlinie

09/04/2015
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Agencja Rozwoju Przemysłu i spółka wchodząca w skład Jastrzębskiej Spółki Węglowej – JSW Koks podpisały list intencyjny, dotyczący budowy w Radlinie na Górnym Śląsku elektrociepłowni. Koszt inwestycji szacowany jest na 185 mln zł. Budowa nowego bloku energetycznego zabezpieczyć ma potrzeby Koksowni Radlin na ciepło technologiczne i energię elektryczną. Oprócz tego JSW liczy na to, że nadwyżki ciepła będą mogły zabezpieczyć potrzeby na ciepło grzewcze Kopalni Węgla Kamiennego „Marcel” oraz Miasta Radlin. Jednocześnie planowane jest wprowadzanie nadwyżki energii energetycznej do sieci OSD Tauron Dystrybucja SA i sprzedawanie odbiorcom zewnętrznym.

Komercyjna eksploatacja nowej elektrociepłowni planowana jest w drugiej połowie 2017 roku. Budowa bloku energetycznego w Radlinie nie jest pierwszą aktywnością ARP na Śląsku. Jej realizacja związana jest z finansowaniem inicjatyw rozwojowych i restrukturyzacyjnych w przemyśle. W ostatnich tygodniach ARP udzieliła pożyczki w wysokości 18 mln zł spółce Linter Mining, przeznaczonej na kapitał obrotowy niezbędny do realizacji kontraktów górniczych.