Ponad 168 mln zł na wsparcie innowacyjnych projektów z zakresu technologii materiałowych

|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Ponad 168 mln zł na wsparcie innowacyjnych projektów z zakresu technologii materiałowych trafi do konsorcjów polskich przedsiębiorstw i jednostek naukowych. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło trzeci konkurs TECHMATSTRATEG.

Zakończyła się ocena wniosków w ogłoszonym w listopadzie ub.r. kolejnym konkursie zorganizowanym w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych ,,Nowoczesne technologie materiałowe” – TECHMATSTRATEG. W jej wyniku do dofinansowania zostało wybranych trzynaście projektów na łączną kwotę 168,6 mln zł.

TECHMATSTRATEG III to konkurs na projekty obejmujące innowacje w zakresie technologii materiałów konstrukcyjnych, materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych, materiałów funkcjonalnych i materiałów o projektowanych właściwościach, a także materiałów dla magazynowania i przesyłu energii.

Wspólny wysiłek nauki i przemysłu

Nabór wniosków prowadzony był do 29 kwietnia br. O dofinansowanie w konkursie mogły się ubiegać konsorcja jednostek naukowych i przedsiębiorstw. Jedno konsorcjum może się składać z 3–7 podmiotów. Po podpisaniu umów z wykonawcami wsparcie udzielone zostanie na realizację fazy badawczej (badania podstawowe, badania przemysłowe, prace rozwojowe) oraz fazy przygotowania do wdrożenia (prace przedwdrożeniowe). Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w projekcie wynosi 5 mln zł, a maksymalna wartość dofinansowania to 30 mln zł. W zależności od wielkości przedsiębiorstwa można uzyskać nawet do 80% dofinansowania fazy badawczej projektu.

– Przystępujemy do etapu zawierania umów. Konkurencja była duża, ponieważ w konkursie wpłynęło 45 wniosków. Pozwoliło nam to wyłonić projekty badawczo-rozwojowe, które mają szansę przyczynić się do wzrostu znaczenia Polski w obszarze nowoczesnych technologii materiałowych. To prężnie rozwijająca się dziedzina o strategicznym znaczeniu, dlatego warto w nią inwestować poważne środki. Kwota dofinansowania w trzech konkursach TECHMATSTRATEG sięga w sumie 471,4 mln zł – mówi Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Kierunek: wdrożenia

Zainicjowany w 2016 r. program TECHMATSTRATEG ma na celu pobudzanie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Zgodnie z jego założeniami, realizowane projekty służą opracowaniu i przygotowaniu wdrożenia nowych produktów, technik, technologii oraz całego spektrum innych rozwiązań mających zastosowanie w dziedzinach zgodnych z priorytetowymi kierunkami badań prowadzonych obecnie w Unii Europejskiej i na świecie w obszarze nowoczesnych technologii materiałowych.

➡ W dwóch poprzednich edycjach konkursu dofinansowanie o łącznej wysokości 302,8 mln zł otrzymały 32 konsorcja.

W pierwszym konkursie 18 projektów uzyskało 148,5 mln zł wsparcia. Każdy z nich to poważne wyzwanie. Wśród tych przedsięwzięć znajduje się np. opracowanie technologii struktur dla jednomodowych laserów kaskadowych do zastosowań w układach optycznej detekcji gazów.

❗➡ Nad projektem, którego wyniki mają szansę znaleźć zastosowanie chociażby w urządzeniach do wykrywania węglowodorów przydatnych w poszukiwaniach ropy naftowej czy w przemyśle petrochemicznym, pracują: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Elektronowej, firma Airoptic Sp. z o.o., Politechnika Wrocławska, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego i Politechnika Rzeszowska. Dofinansowanie przyznane przez NCBR wynosi 9,4 mln zł.

❗➡ „Technologie materiałów i struktur dla detekcji długofalowego promieniowania podczerwonego (LWIR)” – to inny nowatorski projekt, w który blisko trzy lata temu zaangażowała się Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Elektronowej wraz z Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego, Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza oraz przedsiębiorstwem VIGO System SA. Mając do dyspozycji wsparcie w wysokości 6,1 mln zł, konsorcjanci dążą do umożliwienia produkcji urządzeń o lepszych parametrach niż dotychczas, w tym bardziej energooszczędnych, niezawodnych i tańszych, o potencjalnie szerokim polu zastosowań – od przemysłowych i medycznych po zastosowania kosmiczne i związane z ochroną środowiska.

❗➡ Pomysł na opracowanie wydajnych i lekkich układów zasilających złożonych z ogniwa słonecznego i baterii litowo-jonowej oraz ogniwa słonecznego i superkondensatora przeznaczonych do zastosowań specjalnych realizują wspólnie Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej, Uniwersytet Warszawski, Instytut Fizyki PAN oraz ML System SA. Grant pozyskany przez konsorcjum: 13,9 mln zł.

❗➡ Z kolei w grupie 14 przedsięwzięć wyłonionych w ramach drugiego konkursu TECHMATSTRATEG, dofinansowanych w sumie kwotą 154,3 mln zł, zwraca uwagę chociażby wysoko oceniony projekt „Systemy nowej generacji dostarczania molekuł bioaktywnych w syntetyzowanych chemicznie i poddanych inżynierii genetycznej nanobiomateriałach”. Od ponad roku pracuje nad nim Uniwersytet Gdański we współpracy z Politechniką Gdańską, Gdańskim Uniwersytetem Medycznym i przedsiębiorstwem Innovabion Sp. z o.o. Przyznane wsparcie – 24,6 mln zł – wspomaga proces opracowania nowatorskich sposobów dostarczania leków i wytworzenia specjalnych nanomateriałów wykorzystywanych do leczenia chorób.

❗➡ Nowa generacja systemu podwieszeń dedykowanego do lekkich sieci trakcyjnych to temat badawczy z jeszcze innej dziedziny, na którym skupia się konsorcjum w składzie: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Politechnika Warszawska oraz firma MABO Sp. z o.o. Zaangażowane podmioty otrzymały na ten cel 7,8 mln zł.

Szczegóły dotyczące 13 zwycięskich projektów konkursu TECHMATSTRATEG III Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poda po podpisaniu umów z wykonawcami.

Więcej informacji na temat wyników trzeciego konkursu TECHMATSTRATEG znajduje się na stronie internetowej: ncbr.gov.pl.