Nowe przepisy o paliwach uderzą rykoszetem w branżę farbiarską i klejową

Nowe przepisy o paliwach uderzą rykoszetem w branżę farbiarską i klejową

18/08/2016
Kategoria: Wiadomości z kraju

Ministerstwo Energii przygotowuje rozporządzenie do ustawy Prawo energetyczne, które obejmie „benzyny lakowe i przemysłowe” oraz „inne nafty”, wykorzystywane w przemyśle farbiarskim i klejowym. Powyższe kategorie produktów zostaną objęte koncesją, choć produkty z nich tworzone nie są przeznaczone do celów napędowych czy opałowych co kłóci się z ideą ustawy. Przepisy obejmą firmy o obrocie rocznym do kilku milionów PLN, tymczasem koncesja wymaga zabezpieczenia 10 mln PLN.

Wprowadzenie koncesji na te wyroby, będzie wiązało się ze wzrostem kosztów produkcji dla ok. 40 polskich, mniejszych przedsiębiorstw. Firmy przewidują spadek sprzedaży na poziomie 30 – 60 % a straty z tego tytułu mogą wynieść nawet 50 mln PLN. Niektórym grozi bankructwo, a pracę może stracić setki osób.

Projekt rozporządzenia Ministra Energii, do ustawy Prawo energetyczne (po wejściu w życie jej nowelizacji z dnia 22 lipca 2016 r.), ustanowi szczegółowy wykaz paliw ciekłych wśród których są „benzyny lakowe i przemysłowe” oraz „inne nafty”. Oznacza to, że ich wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie czy dystrybucja, a także obrót, w tym obrót z zagranicą będzie wymagać koncesji. Ustawa powstała z myślą o uregulowaniu rynku paliw, natomiast w powyższej kategorii mieszczą się również wyroby, które są przedmiotem produkcji i obrotu (krajowego i międzynarodowego) dokonywanych przez branżę farbiarską i klejową (członków PZPFiK).

Są to nie tylko produkty farbiarskie na bazie rozpuszczalników, ale także same rozpuszczalniki często używane do czyszczenia, zarówno w dużych firmach i zakładach (np. instalacji) jak i w domach. Wyroby te, nie są przeznaczone do celów napędowych lub opałowych, co zasadniczo kłóci się z ideą koncesjowania produkcji i obrotu paliwami ciekłymi, której wyrazem jest ustawa – prawo energetyczne. Ta branża stanowi promil sprzedaży w obrocie szeroko rozumianego rynku paliw – mówi Janusz Naglik Dyrektor Zarządzający PZPFK. Prawdopodobnie to powód dla którego nie zauważono skutków ekonomicznych i zagrożeń jakie niosą dla naszej branży nowe przepisy – dodaje.

PZPFK obawia się objęcia tej kategorii wyrobów obowiązkiem koncesjowania, w szczególności zaś na wytwarzanie paliw ciekłych oraz ich obrót z zagranicą, w przypadku których to koncesji wymagane jest złożenie zabezpieczenia majątkowego w wysokości 10 mln PLN. W tej sprawie związek złożył pismo do Ministra Energii, które mamy nadzieję rozpocznie dyskusję na temat wyłączenia grupy benzyn skierowanych do przemysłu farbiarskiego z tych objętych koncesją – mówi Janusz Naglik

Dlaczego jest to ważne? Obecnie na rynku działają większe i mniejsze przedsiębiorstwa. Większe zajmują się głownie importem benzyn. Mniejsze ich rozlewem i dystrybucją. Sprzedają benzyny i rozpuszczalniki do różnych zakładów i firm, które z kolei używają ich do czyszczenia instalacji, produkcji lub konfekcjonowania (w butelki) do sprzedaży pod marką własną w sklepach i składach budowlanych. Duże firmy stać będzie na spełnienie wymogów ustawy. Mniejsze firmy o rocznym obrocie sięgającym kilku mln zł już nie. W konsekwencji rynek na którym funkcjonowała kilkanaście polskich firm, może się skurczyć do największych graczy. Efektem może być wzrost cen produktów dla profesjonalistów (firmy budowlane) oraz konsumentów indywidualnych.

Firmy mniejsze, wyspecjalizowane w tym obszarze, nie udźwigną obciążenia jakim jest 10 mln PLN koncesji. Szacowany spadek sprzedaży w tych firmach (ze względu na konieczność wycofania się ze sprzedaży benzyn do przemysłu farbiarskiego i lakierniczego) wyniesie od 30 do 60%, czyli nawet 50 mln PLN. Dla niemal wszystkich oznacza to ograniczenie zatrudnienia, a dla części zamknięcie przedsiębiorstwa. Zatrudnienie może straci kilkuset pracowników. W naszej opinii efekt tych przepisów ustawy (Prawo energetyczne) kłóci się z intencją ustawodawcy – mówi Janusz Naglik. Dlatego też liczmy na wpisanie do rozporządzenia zapisów o wykluczeniu z obowiązku koncesyjnego benzyn i rozpuszczalników stosowanych w przemyśle farbiarskim, klejowym i lakierniczym – dodaje.

Strona WWW | www.pzpfik.pl