Nowa struktura zarządu GPW

Nowa struktura zarządu GPW

10/04/2013
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła zmiany w składzie zarządu warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. W skład nowego zarządu Giełdy weszli: Adam Maciejewski (prezes), Beata Jarosz (wiceprezes), Paweł Braniewski (wiceprezes), oraz Mirosław Szczepański (członek zarządu). Nowa struktura zarządu GPW  wpłynąć ma na bardziej czytelną i efektywną strukturę zarządzania, skoncentrowaną na najważniejszych zadaniach związanych z funkcjonowaniem i rozwojem Grupy Kapitałowej GPW.

Adam Maciejewski kierować będzie pracami zarządu, a także nadzorować bezpośrednio obszar analiz, strategii i projektów (wspólnie z Wiceprezesem Graniewskim). Odpowiedzialny będzie także za obszary: informatyki, organizacji i zarządzania ryzykiem, audytu i kontroli, prawny, zarządzania zasobami ludzkimi, public relations oraz sprawować nadzór nad Grupą Kapitałową GPW (wspólnie z Mirosławem Szczepańskim). Beata Jarosz nadzorować będzie działalność operacyjną, w tym przede wszystkim organizację obrotu oraz rynku kasowego. Paweł Braniewski nadzorować będzie obszar rozwoju rynku, a w tym działania w rozwoju sieci biznesowej, rynku terminowego, produktów informacyjnych, promocji i edukacji produktowej oraz analiz, strategii i projektów. Mirosław Szczepański nadzorować będzie obszar finansowy oraz relacji inwestorskich.