NIK: potrzebny nadzór inwestorski GDDKiA

NIK: potrzebny nadzór inwestorski GDDKiA

16/04/2015
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport, dotyczący jakości robót drogowych nadzorowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Jak z niego wynika GDDKiA w latach 2008-2009 żadna z oddanych do ruchu dróg nie była objęta monitoringiem jakości. Wdrożono go w pełni w 2011 roku. W związku z tym w latach 2008-2013 monitoringiem nie objęto niemal 40% dróg oddanych do użytku o łącznej długości 834 km. Jednocześnie NIK wskazał, że różnego typu wady i usterki wystąpiły w przypadku 70% odcinków objętych badaniem odcinków dróg. Oprócz tego niewłaściwie wykonana dokumentacja projektowa stała się podstawą uzasadnionych roszczeń wykonawców, związanych z koniecznością wykonywania dodatkowych robót. Ich kwota wyniosła 63 mln zł.

Izba w raporcie stwierdza, że głównym problemem wpływającym na nienależytą jakość wykonywanych robót jest nieskuteczny nadzór inwestorski ze strony GDDKiA  nad realizowanymi inwestycjami. Brak tego nadzoru miał wpływ nie tylko na niską jakość realizowanych inwestycji, ale również na zwiększenie kosztów i wydłużenie czasu budowy tych inwestycji. W celu poprawy nadzoru nad jakością realizowanych robót drogowych GDDKiA powinna: usprawnić i wdrożyć rozwiązania w systemie zapewnienia jakości wykonywanych robót budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem  prawidłowego przygotowania dokumentacji projektowej (w tym dokumentacji geologiczno-inżynierskiej); wprowadzić rozwiązania, które umożliwią Inżynierowi Kontraktu rozpoczęcie pełnienia funkcji już na etapie przygotowania inwestycji do realizacji (w szczególności w okresie sporządzania dokumentacji projektowej); a także wdrożyć jednolite zasady przeprowadzania badań kontrolnych jakości wykonanych robót i stosowanych materiałów budowlanych.