NIK: nieprawidłowości przy budowie gazoportu w Świnoujściu

NIK: nieprawidłowości przy budowie gazoportu w Świnoujściu

02/03/2015
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Spółki GAZ-SYSTEM, a także PLNG odpowiedzialne za kluczowe działania, związane z budową terminalu LNG nieprawidłowo wykonywały część powierzonych sobie zadań – wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli jest to główna przyczyna tego, że Polska nie jest w stanie jak dotąd uruchomić gazoportu w Świnoujściu. Oprócz tego nadzór nad budową terminalu, ze strony poszczególnych ministerstw, okazał się niewystarczający. W związku z tym gazoport, którego uruchomienie planowane było w czerwcu 2014 roku, przesunięte jest na połowę tego roku.

Jak stwierdza raport NIK główne nieprawidłowości, związane z realizacją inwestycji przez GAZ-SYSTEM oraz PLNG to w pierwszej kolejności:

  • nieskuteczny nadzór wykonywany przez GAZ-SYSTEM oraz PLNG w stosunku do wykonawców, co skutkowało odstępstwami od projektu budowlanego oraz wadliwym wykonywaniem niektórych prac budowlanych przy budowie terminalu LNG, i powodowało konieczność wprowadzenia korekt wydłużających czas realizacji inwestycji;
  • nieskuteczne egzekwowanie przez GAZ-SYSTEM oraz PLNG od wykonawców prawidłowego i terminowego wykonywania obowiązków wynikających z umów;
  • błędy popełnione przez GAZ-SYSTEM oraz PLNG przy zawieraniu aneksów do umów z wykonawcami (np. nie wprowadzono prawnych i organizacyjnych narzędzi, które pomagałyby w określeniu winy wykonawcy, nienależycie zabezpieczono interes inwestora w sprawach dotyczących zmian terminów ukończenia prac budowlanych, nie wskazano konkretnych rozwiązań prowadzących do przyśpieszenia robót).