NIK kontroluje poszukiwania gazu łupkowego

NIK kontroluje poszukiwania gazu łupkowego

13/09/2012
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Najwyższa Izba Kontroli rozpocznie w najbliższym czasie audyt, który dotyczyć będzie poszukiwań i wydobycia gazu łupkowego w Polsce. Głównym celem kontroli jest ocena działalności administracji publicznej w związku z poszukiwaniem, wydobyciem i zagospodarowaniem gazu łupkowego. NIK zamierza przyjrzeć się w pierwszej kolejności pracom zmierzającym do ustalenia wielkości zasobów gazu łupkowego, planom jego zagospodarowania, wywiązywania się podmiotów ze zobowiązań wynikających z koncesji oraz sprawowaniu przez organy władzy publicznej nadzoru i kontroli w zakresie zagadnień dotyczących poszukiwania i wydobywania gazu łupkowego.

Pierwszym krokiem audytu jest panel ekspertów, w ramach którego kontrolerzy NIK-u wysłuchają opinii ekspertów m.in.  z Ministerstwa Środowiska, Państwowego Instytutu Geologicznego, Wyższego Urzędu Górniczego, NFOŚiGW, Instytutu Nauk Geologicznych PAN, PGNiG. Ci sami eksperci zostaną także poproszeni o wyrażenie opinii po zakończeniu kontroli. Jej zakończenie zaplanowane jest na początek 2013 roku.