NIK i GUS bliżej siebie

NIK i GUS bliżej siebie

10/09/2014
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Najwyższa Izba Kontroli i Główny Urząd Statystyczny podjęły decyzję o zacieśnieniu współpracy. Jak dotąd NIK często korzystał z danych GUS-u. W tej chwili współdziałanie obu instytucji dotyczyć ma m.in. programów kontroli NIK-u , gdzie umieszczane będzie zadanie sprawdzenia prawidłowości wypełniania sprawozdań statystycznych. Z drugiej strony GUS wskazywać może konkretne jednostki, które wzbudzają podejrzenia w zakresie wywiązywania się z obowiązków statystycznych. W tego typu przypadkach NIK mógłby w tego typu sytuacjach przeprowadzać kontrolę doraźną.

W trakcie spotkania, w którym uczestniczyli prezesi obu instytucji – Krzysztof Kwiatkowski i Janusz Witkowski ustalono także, że NIK przekaże GUS-owi do zaopiniowania kilka programów przyszłorocznych kontroli, dotyczących ustalenia poziomu zadłużenia państwa. Ważnym elementem spotkania stało się także zaprezentowanie przez GUS nowego narzędzia, służącego do udostępniania danych statystycznych. Ma być ono popularyzowane również przez NIK.