NIK: 90% dróg śródlądowych w złym stanie

NIK: 90% dróg śródlądowych w złym stanie

03/04/2014
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Jak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli, sytuacja w transporcie i żegludze śródlądowej jest – pomimo dużego potencjału w tym zakresie – zła. Aktualnie 90 procent śródlądowych dróg wodnych nie spełnia wymaganych prawem warunków użytkowania. Główną przyczyną tego faktu są niewystarczające inwestycje, a nakłady finansowe, związane z tą gałęzią transportu pokrywają tylko 20-30 procent potrzeb. W związku z tym cały czas pogłębia się proces degradacji dróg wodnych. Innym istotnym problemem jest zbyt mała głębokość torów wodnych. Oprócz tego kontrola NIK wykazała niewłaściwe parametry mostów drogowych i kolejowych, częste awarie śluz i jazów, a także długotrwałe przerwy nawigacyjne, których przyczyną jest zalodzenie, a następnie wysoka woda. Ten fatalny obraz dopełnia to, że wiele budowli hydrotechnicznych jest przestarzałych i zaniedbanych.

Jak stwierdza Izba w swoim raporcie: aby przywrócić drogom  wodnym ich właściwe parametry potrzeba ok. 14 mld zł, tymczasem w 2012 roku wydatki na ten cel wyniosły zaledwie 160 mln zł. Inwestowanie w żeglugę śródlądową ma w Polsce dużo mniejszy priorytet niż np. budowa autostrad czy modernizacja linii kolejowych.