NFOŚiGW: 400 mln zł na program Kawka

NFOŚiGW: 400 mln zł na program Kawka

01/03/2013
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

W ramach programu Kafka, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy 400 mln zł na poprawę jakości powietrza w polskich miastach. Dodatkowe pieniądze na ten cel, pochodzić będą także od wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W ramach programu Kawka samorządy lokalne ubiegać się będą mogły m.in. o dofinansowanie programów likwidacji niskiej emisji w latach 2013-2015. – Środki, które można pozyskać to konkretna pomoc finansowa dla samorządów i obywateli. Z jednej strony wesprze ona władze lokalne w tworzeniu  programów ograniczania niskiej emisji. Z drugiej strony w ramach Kawki mieszkańcy będą mogli otrzymać wsparcie finansowe, m.in. na wymianę przestarzałych pieców do ogrzewania – mówi Marcin Korolec Minister Środowiska.

Kwota dofinansowania wyniesie do 90 proc. kosztów kwalifikowanych, w tym do 45 proc. kosztów przedsięwzięcia ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW. Dotacje, przeznaczone będą mogły zostać m.in. na: likwidację lokalnych źródeł ciepła, tj.: indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych, kotłowni zasilających kilka budynków oraz kotłowni osiedlowych i podłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej lub ich zastąpienie przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła spełniające wymagania emisyjne określone przez właściwy organ; rozbudowę sieci ciepłowniczej w celu podłączenia istniejących obiektów (ogrzewanych ze źródeł lokalnych przy wykorzystywaniu paliwa stałego) do centralnego źródła ciepła wraz z podłączeniem obiektu do sieci; a także na zastosowanie kolektorów słonecznych celem obniżenia emisji w lokalnym źródle ciepła opalanym paliwem stałym. W ramach programu termomodernizowane będą mogły zostać budynki wielorodzinne, zgodnie z zakresem wynikającym z wykonanego audytu energetycznego – wyłącznie jako element towarzyszący przebudowie lub likwidacji lokalnego źródła ciepła opalanego paliwem stałym.