Nexteer Automotive Poland produkuje z jakością

Nexteer Automotive Poland produkuje z jakością

26/11/2014
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Nexteer Automotive Poland, producent układów kierowniczych do wiodących marek samochodowych, wspólnie z Exact Systems, rozpoczęli cykl szkoleń w ramach Szkoły Jakości. Projekt edukacyjny ma zapewnić pracownikom doskonałe przygotowanie do pracy w dziale jakości na terenie polskich fabryk producenta.

Nexteer, jako firma kierująca się zasadami Lean wspiera wiele inicjatyw rozwijających naszych dostawców. Angażując się w cykl szkoleń zainicjowany przez Exact Systems liczymy na wzmocnienie partnerskich relacji pomiędzy naszymi firmami. Wychodząc z założenia, że wyższa świadomość oznacza wyższą odpowiedzialność, dzielimy się wiedzą jednocześnie zachęcając do dzielenia się odpowiedzialnością za wyniki jej stosowania. Przybliżając partnerowi naszą wizję i wartości spodziewamy się lepszego zrozumienia codziennych celów i świadomego zaangażowania w ich realizację – mówi Maciej Worsztynowicz, Kierownik działu Lean w Nexteer Automotive Poland.

Nexteer Automotive Poland jest pierwszą firmą z sektora Automotive, która zdecydowała się zaangażować w projekt, zarówno finansowo jak i merytorycznie, i postanowiła umożliwić osobom codziennie dbającym o jakość produkowanych na terenie jej fabryk podzespołów, zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych – podkreśla Jacek Opala, dyrektor ds. rozwoju sprzedaży w Exact Systems. To bardzo ważny krok, także z punktu widzenia całej branży motoryzacyjnej w Polsce. Od kilkunastu już lat to właśnie jakość, obok kosztów, jest języczkiem uwagi przy wyborze Polski jako partnera inwestycyjnego – dodaje Opala.

Na terenie 2 fabryk Nexteer (w Tychach i Gliwicach) Exact Systems przeszkoli w sumie 120 osób. Zajęcia w trybie weekendowym potrwają od listopada br. do końca stycznia 2015 r. Ich tematyka dotyczyć będzie: metrologii jako szeroko rozumianych sposobów dokonywania pomiarów oraz zasad interpretacji uzyskanych wyników, zagadnień z filozofii lean manufacturing, standardów kontroli jakości w Automotive oraz ogólnych wymagań firmy Nexteer.

W ramach Szkoły Jakości, pierwszej tego typu inicjatywie w obszarze kontroli jakości w Polsce, proponujemy uczestnikom szeroki wachlarz szkoleń w zakresie metod i technologii wykorzystywanych w kontroli jakości w zakładach produkcyjnych. Szkoła jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku, a jej celem jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych naszego personelu. Poprzez praktyczne pokazanie środowiska, w którym innowacja, nauka i praca zespołowa stanowią podstawę w osiągnięciu celu, absolwenci Szkoły Jakości będą potrafili sprostać ciągle rosnącym oczekiwaniom na rynku pracy – mówi Łukasz Łagodziński, Quality Manager Exact Systems i Project Manager Szkoły Jakości.

Exact Systems uruchomił projekt Szkoły Jakości w marcu br. i do tej pory zrealizował 4 edycje szkoleń. Projekt z Nexteer jest pierwszym, w którym zdecydował się wziąć udział klient Exact Systems. Każda edycja to 4 moduły szkoleniowe, 20 godzin bezpłatnych zajęć teoretyczno-praktycznych oraz Certyfikat ukończenia Szkoły Jakości Exact Systems, który otrzymują uczestnicy szkolenia po pozytywnym zaliczeniu końcowego egzaminu. Zajęcia są bezpłatne i odbywają się na terenie całej Polski. Partnerem projektu jest Polska Izba Motoryzacji oraz Politechnika Częstochowska.

Pozytywny odbiór Szkoły Jakości w Polsce zachęca nas do rozszerzenia zasięgu projektu o nasze spółki zagraniczne. Docelowo chcemy, aby każdy z naszych Kontrolerów posiadał certyfikat Szkoły i był certyfikowanym i bardzo dobrze przygotowanym do pracy specjalistą. Obecnie dziennie do pracy u naszych klientów delegujemy 3500 Kontrolerów, zatem wyzwanie jest duże, ale wierzymy, że możliwe do zrealizowania – mówi Jacek Opala.