Nowatorski projekt pociągu spalinowo-elektrycznego
Fot. Newag / render przodu / wizualizacja

Nowatorski projekt pociągu spalinowo-elektrycznego

12/04/2016
Autor:
|

Spółka, znana na rynku z modernizacji i produkcji taboru kolejowego, a także produkcji tramwajów i pojazdów metra, otrzyma dofinansowanie z Narodowego Centrum Badan i Rozwoju. Wysokość dofinasowania, które otrzymał NEWAG wynosi niemal 15,5 mln zł (15.415.421,34 zł). Środki te przeznaczone zostaną na realizację pierwszego tego typu w skali globu pociągu spalinowo-elektrycznego.

Nowosądecka hybryda
W całości koszt projektu szacowany jest na 38,5 mln zł (38.538.553,35 zł). W jego efekcie powstanie pojazd, który tworzony jest z myślą zarówno o rynku przewozów pasażerskich w Polsce, jak i w Europie oraz świecie. Jego podstawowymi elementami będzie z jednej strony trzyczłonowy, elektryczny zespół trakcyjny, który zasilany będzie przez klasyczny układ napędowy z sieci 3 kV DC. Jednocześnie projektowany pociąg posiadać ma dodatkowy, dołączany moduł, wyposażony w silniki napędzające agregaty prądotwórcze. Zgodnie z projektowaną przez NEWAG technologią, moc wytwarzana przez agregaty będzie przekazywana do elektrycznego zespołu trakcyjnego i będzie zasilała silniki trakcyjne na wózkach napędowych.

Jak informuje producent: w zależności od potrzeb zamawiającego, spalinowy moduł napędowy będzie mógł być wyposażany w kabinę sterowniczą i pulpit manewrowy z tyłu członu lub wyłącznie w pulpity manewrowe. Człon napędowy z kabiną sterowniczą zapewni pełną funkcjonalność prowadzenia rekonfigurowanego zespołu trakcyjnego w ruchu pasażerskim. Dzięki temu możliwe będzie prowadzenie pojazdu na trasach wahadłowych, bez konieczności przepinania modułu zasilającego na stacjach końcowych.

Jednocześnie – jak uważają twórcy tego rozwiązania – dodatkowym atutem modułu autonomicznego względem klasycznego rozwiązania hybrydowego, z członem zasilającym będącym częścią zespołu trakcyjnego, będzie obniżona masa pojazdów. Fakt ten bezpośrednio wpłynie na redukcję kosztów eksploatacyjnych. Kolejnym elementem, który pozytywnie ma wpłynąć na optymalizację zużycia energii jest wyposażenie pociągu w napęd elektryczny z energooszczędnym układem sterowania, a także system odzyskiwania i gromadzenia energii hamowania, która będzie mogła być wykorzystana w trakcie kolejnych rozruchów.

Istotnymi informacjami, z perspektywy potencjalnych inwestorów jest wyposażenie tworzonego w Nowym Sączu pociągu: posiadać on będzie (w zależności od specyfikacji wymaganej przez operatora) pojemność ok. 170 miejsc siedzących, 160 miejsc stojących. Charakteryzować się również będzie wytrzymałością statyczną kategorii PII wg EN-PN 12663 i odpornością zderzeniową: C1 wg EN-PN 15227. Oprócz tego pojazd spełniać ma wymagania Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności: TSI LOC&PAS (dotyczący składników interoperacyjności wchodzących w skład taboru), TSI NOI (związany z hałasem kolejowym), TSI SRT (bezpieczeństwo w tunelach), TSI PRM (odnoszący się do dostępności systemu kolei Unii do dla osób niepełnosprawnych), oraz TSI CCS (unijna specyfikacja związana ze sterowaniem zarówno systemu kolei konwencjonalnych, jak i systemu kolei dużych prędkości, obejmująca wymagania dla urządzeń przytorowych i urządzeń pokładowych).

Fot. Newag / wizualizacja

Fot. Newag / wizualizacja

Jeden z dwunastu
NCBiR przyznał projektowi NEWAG-u „Pierwszej na świecie rodziny autonomicznych, rekonfigurowanych, bimodalnych pojazdów trakcyjnych przeznaczonych do realizacji przewozów w ruchu pasażerskim międzyregionalnym, regionalnym i aglomeracyjnym, spełniających wymagania Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności TSI” dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. W sumie, przyznane w nim zostało 146 mln zł na dwanaście projektów badawczych, które realizowane będą przez duże firmy z sektora przemysłu. Do konkursu, który ogłoszony został przez NCBiR we wrześniu 2015 przystąpiło w sumie 114 przedsiębiorstw. W związku z tym, że w trakcie ich oceny użyto formuły „szybkiej ścieżki”, każda z firm poznała ocenę swojego projektu już po 90 dniach od zgłoszenia.

Jednym z głównych kryteriów oceny stała się możliwość wykorzystania rezultatów prac badawczo-rozwojowych w działalności gospodarczej. Nie dziwi więc fakt, że projekt NEWAG-u został bardzo wysoko oceniony (na czwartej pozycji). Oprócz pociągu spalinowo-elektrycznego, który ma powstać w zakładzie w Nowym Targu, NCBiR dofinansuje m.in. projekty: badania właściwości wytrzymałościowych oraz wpływu technik drukowania na jakość nadruku i własności użytkowe tektur w celu opracowania nowych kompozycji arkuszy tektury oraz nowych opakowań zapewniających zwiększenie ekologiczności, wytrzymałości oraz trwałości opakowań (Werner Kenkel), opracowanie prototypu sprężarki o znacząco ulepszonych parametrach technicznych jako pierwszy krok do stworzenia w Polsce silnika turbośmigłowego nowej generacji (General Electric Company Polska), a także kable SN z półprzewodzącymi ekranami zawierającymi nanonapełniacze hybrydowe i technologia ich wytwarzania (Fabryka Kabli ELPAR). Co interesujące – dofinansowanie (w wysokości 24.406.640,10 zł) otrzyma także rynkowy rywal NEWAG-u, bydgoska PESA na realizację projektu energooszczędnego metra o podwyższonym poziomie komfortu i bezpieczeństwa.

Realizacja projektu przez NEWAG może z całą pewnością otworzyć przed Spółką nowe możliwości działania. Ma to o tyle znaczenie, że firma z Nowego Targu będzie (obok m.in. firm PESA i Solaris) wejdzie w skład rządowego programu „Luxtorpeda 2.0”, którego celem jest zaprojektowanie i wyprodukowanie polskich pojazdów na cele komunikacji miejskiej. Na program, który dotyczyć ma przede wszystkim projektowania i budowania nowoczesnych pojazdów szynowych na potrzeby transportu pasażerskiego, w tym zwłaszcza aglomeracyjnego, przeznaczonych ma zostać 8,5 mld euro. Środki pochodzić będą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Fakt, że uczestniczyć w nim będzie NEWAG, z pewnością może mieć pozytywny wpływ na rozwój firmy.

Nowe tory rozwoju
Możliwości ekspansji i realizacji kolejnych kontraktów ma o tyle znaczenie, że NEWAG ma za sobą nie tylko rekordowy 2015 rok, ale również podpisuje kolejne, znaczące kontrakty. 30 marca Spółka poinformowała, że podpisała umowę z Województwem Małopolskim, na mocy której dostarczy 12 pojazdów szynowych. Sześć z nich wyprodukowana ma zostać do końca listopada, i jeszcze w tym roku trafić na trasy kolejowe na terenie Małopolski. Termin dostarczenia pozostałych sześciu składów to 15 lutego 2017 roku.

Wartość kontraktu szacowana jest na 300 mln zł. Pociągi, które wyprodukuje NEWAG to pięcioczłonowe Impulsy 45WE oraz czteroczłonowe EZT Impuls 31WE. Impulsy 45WE będą mogły przewozić 250 pasażerów na miejscach siedzących (w tym 20 uchylnych), a Impulsy 31WE pomieszczą 200 pasażerów na miejscach siedzących (w tym 16  uchylnych). Będą one podróżować z prędkością eksploatacyjną 160 km/h.

Spółka podpisała także w ostatnim czasie dwa kontrakty na wykonanie przeglądów technicznych produkowanych przez NEWAG Impulsów. Pierwszy z nich zawarty został z Szybką Koleją Miejską w Warszawie (opiewa na 19.770.000 mln zł), a drugi z Kolejami Dolnośląskimi (na kwotę 2.645.000). nie może więc dziwić fakt, że przedsiębiorstwo z Nowego Sącza z optymizmem patrzy w przyszłość. Tym bardziej, że w 2015 roku Spółka osiągnęła największy w swojej historii wynik przychodów ze sprzedaży, który osiągnął poziom 1,026 mld zł. W związku z tym w tym roku firma planuje dalszą ekspansję, zarówno na rynku polskim, jak i międzynarodowym. Jest to o tyle prawdopodobne, że tylko w Polsce ogłoszonych zostanie w ciągu najbliższych miesięcy ok 7-8 przetargów na dostawę do 100 pojazdów szynowych do 2018 roku. NEWAG do wzięcia w nich udziału będzie dobrze przygotowany.