NEWAG inwestuje w studentów

Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Jak informuje czołowy, krajowy producent taboru szynowego: „studenci Politechniki Krakowskiej: Elżbieta Bołoz, Natalia Grzyb, Marek Kalinowski i Daniel Statucki to pierwsi stypendyści NEWAG-u. Stypendium w wysokości 1100 zł miesięcznie ufundowała, należąca do Grupy NEWAG, spółka NEWAG IP Management, by wspierać najzdolniejszych i najbardziej zaangażowanych studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, specjalność: Inżynieria Produkcji Środków Transportu Masowego. Finansowe wsparcie jest przyznawane na jeden semestr, ale można je otrzymać na dłuższy okres pod warunkiem wcześniejszego zaliczenia stażu i jeśli średnia ocen semestralnych wynosi minimum 4,5.
stypendium_0028-720x480
Pierwsze stypendia uroczyście wręczono studentom Politechniki Krakowskiej 14 marca br. w krakowskim biurze konstrukcyjnym NEWAG przy ul. Klimeckiego. Tam też, lub w siedzibie w Nowym Sączu, młodzi ludzie odbędą semestralny staż zawodowy, wykonując pod okiem opiekunów konkretne zadania. Będą one związane w dużej mierze z projektowaniem i rozwojem dokumentacji technicznej pojazdów kolejowych oraz ich produkcją – przede wszystkim właśnie w tej dziedzinie młodzi ludzie będą zdobywać umiejętności i kompetencje zawodowe, które w przyszłości zaowocują dobrą pracą w renomowanym przedsiębiorstwie. Rozwój i zarządzanie kompetencjami to bowiem zasadniczy cel działalności utworzonej w 2014 roku spółki NEWAG IP Management sp. z o.o. Przygotowany przez nią program stypendialny „Prodesse in posterum” wybiega w przyszłość i dzięki niemu młodzi zdolni studenci Politechniki Krakowskiej mają szansę na rozwój osobisty i zawodowy.

W uroczystym wręczeniu 14 marca pierwszych stypendiów uczestniczyli: Prezes NEWAG IP Józef Michalik, p.o. Dyrektora Instytutu Pojazdów Szynowych dr inż. Grzegorz Zając oraz Maciej Górowski — Kierownik Działu Badań i Rozwoju w firmie NEWAG, będący jednocześnie koordynatorem programu stypendialnego. Kolejną edycję programu zaplanowano na początek roku akademickiego 2017/2018.”