Nowe rozwiązania dla natryskiwania cieplnego oraz druku 3D

Kategoria: Wiadomości z kraju

W projekcie ClusterMat naukowcy z Politechniki Wrocławskiej oraz TU Chemnitz* prowadzą badania nad zastosowaniem i właściwościami szkieł metalicznych. Materiały te charakteryzują się wysoką twardością i wytrzymałością, bardzo dobrą przewodnością elektryczną oraz wysoką odpornością na korozję.

Aktualnie powszechnie stosowane są dwie technologie wytwarzania szkieł metalicznych:

  • odlewanie
  • kształtowanie termiczne (thermoforming)

W projekcie jako rozwiązanie zaproponowano procesy, w których jedynie mała objętość materiału w danej chwili znajduje się w stanie ciekłym, takie jak selektywne przetapianie laserowe (SLM), natryskiwanie plazmowe, napawania laserowe, napawanie plazmowe (PTA). Badania w tym obszarze są odpowiedzią na zapotrzebowanie dwóch branż przemysłu tzn natryskiwania cieplnego oraz druku 3D.

Otrzymane w wyniku badań powłoki mają szansę m.in. na zastosowanie praktyczne jako warstwy antykorozyjne.
Więcej na https://nanonet.pl/cornet-clustermat/

Projekt współfinansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu CORNET.

*pozostałymi partnerami w projekcie jest Fundacja Nanonet oraz DVS-FV (Forschungsvereinigung Schweißen und verwandte Verfahrene.V.), Niemcy