Nagrodzono młodych chemików

Nagrodzono młodych chemików

04/12/2012
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

W drugiej edycji konkursu dla młodych naukowców „Złoty Medal Chemii 2012”, który organizowany jest przez Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, główną nagrodę otrzymał Tomasz Trzeciak z Politechniki Warszawskiej.  Pierwszą nagrodę przyznano za pracę „Synteza i badanie nowej soli sodowej do zastosowań w przemyśle bateryjnym”. Druga nagrodę otrzymał Krzysztof Borys z Wydziału Chemii Politechniki Warszawskiej za pracę pt.: „Synthesis of Phenylboronic acids containing a thiol group”, a trzecią Paweł Kulboki z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego za pracę pt.:  „Wpływ właściwości mezoskopowych na procesy elektrosorpcji wodoru w nanocząstkach palladu o kontrolowanym rozmiarze”. Sponsorem nagród jest DuPont Poland.

W ramach konkursu „Złoty medal chemii oceniane i nagradzane są prace licencjackie i inżynierskie, z zakresu chemii oraz z pogranicza chemii i biologii lub chemii i fizyki. Laureaci, oprócz złotego medalu i nagród pieniężnych, dostają możliwość odbycia stażu naukowego wraz z możliwością bezpłatnego zrealizowania zaproponowanych przez siebie badań w laboratoriach Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, w formie krótko- lub długoterminowych projektów.