MSP rozwija program „Inwestycje Polskie”

MSP rozwija program „Inwestycje Polskie”

16/01/2013
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Ministerstwo Skarbu Państwa rozpoczęło serię spotkań z przedsiębiorcami i środowiskami, zainteresowanymi wzięciem udziału  programie „Inwestycje Polskie”. Ogłoszono także postępowanie w celu wyboru prezesa Polskich Inwestycji Rozwojowych – spółki celowej programu. Celem „Inwestycji Polskich” jest wspieranie projektów w takich działach gospodarki, jak: infrastruktura energetyczna (dystrybucja i wytwarzanie) i gazowa (sieć przesyłowa, wydobycie i magazyny), zagospodarowanie złóż węglowodorowych (w tym gazu z łupków), infrastruktura transportowa; infrastruktura samorządowa (utylizacja odpadów, komunikacja) oraz przemysł i telekomunikacja..
W ramach spotkań z przedsiębiorcami, w celu inspirowana do wzięcia udziału w programie, minister Mikołaj Budzanowski spotkał się z przedstawicielami Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, a także Polską Radą Biznesu. W dniu 18 stycznia – w trakcie IV Kongresu Energetycznego, który odbędzie się w Warszawie, zaplanowane jest spotkanie z przedstawicielami Business Center Club.