Za 99 mln zł Mostostal Warszawa wybuduje obwodnicę Strzyżowa

Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Jak informuje Spółka: „Mostostal Warszawa wygrał przetarg ogłoszony przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich i wybuduje ponad 6-kilometrową obwodnicę Strzyżowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 988. Inwestycję o wartości blisko 99 mln zł Mostostal Warszawa zrealizuje w ramach Grupy Kapitałowej razem z Mostostalem Kielce. Umowę na realizację projektu z ramienia konsorcjum podpisali: Andrzej Goławski, Prezes Zarządu Mostostal Warszawa, Krzysztof Rusiecki Prezes Zarządu Mostostal Kielce oraz Andrzej Paczek Dyrektor Handlowy Departamentu Infrastruktury Mostostalu Warszawa.

foto_samorzad_wojewodztwa_podkarpackiego

Jest to największe wartościowo zadanie planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Ponadto, obwodnica Strzyżowa będzie spełniać ważną funkcję ponadlokalną: usprawni bowiem komunikację nie tylko pomiędzy stolicą województwa a południowymi powiatami regionu, ale także powiatami wschodniej Małopolski oraz w kierunku Słowacji i południowej Europy.

Obwodnica Strzyżowa będzie częścią drogi wojewódzkiej nr 988, a jej przebieg przez obszary zabudowane, rolne oraz tereny nieużytkowane ma skierować ruch tranzytowy poza centrum miasta oraz usprawnić łączność drogową na odcinku Babica – Twierdza. Ponad sześciokilometrowa trasa będzie jednojezdniową drogą klasy G z dwoma pasami ruchu o szerokości 3,5 m każdy.

W ramach umowy, której wartość wynosi 98 077 960,70 zł brutto przewidziana jest budowa zarówno jednopoziomowych (typu rondo, skanalizowanych lub zwykłych) jak i dwupoziomowych (m.in. w formie wiaduktów) skrzyżowań z drogami i linią kolejową.  Lokalnie w strefie skrzyżowań pojawią się dodatkowe pasy lewoskrętów, włączeń i wyłączeń. W sumie ma powstać około 25 obiektów inżynierskich, w tym: 5 mostów  (3 na Wisłoku i po jednym obiekcie przez: rzekę  Stobnica i potok Różanka), wiadukty drogowe oraz przepusty.”