Most z kompozytów Mostostalu Warszawa ze Złotym Laurem Innowacyjności

Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Jak informuje Spółka: „Pierwszy polski most drogowy zbudowany z materiałów kompozytowych został laureatem w szóstej edycji prestiżowego konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne. Jury konkursowe przyznało tej konstrukcji złoty Laur Innowacyjności w kategorii budownictwo, obiekty użyteczności publicznej, bezpieczeństwo i pożarnictwo. Obiekt, którego wykonawcą był Mostostal Warszawa, będący efektem współpracy nauki z przemysłem, został doceniony za formę oraz jakość materiałów, które powszechnie stosowane są w przemyśle kosmicznym i lotniczym.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 23 listopada w Warszawskim Domu Technika NOT w Warszawie. W ceremonii wręczenia nagród udział wzięli: Juliusz Żach, Kierownik Działu Badań i Rozwoju Mostostalu Warszawa oraz Lech Własak, Główny Specjalista ds. Badań i Rozwoju (Koordynator Grupy Infrastruktura).

gala_laur_innowacyjnosci-3

Laur Innowacyjności to konkurs organizowany od 2010 roku przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, oraz Naczelną Organizację Techniczną. Jego ideą przewodnią jest przekonanie, iż kluczem do wzmocnienia polskiej gospodarki jest rozwój innowacyjności, a co za tym idzie promocja nowoczesnych produktów, technologii i usług oraz pomoc we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań. Nad konkursem patronat rządowy roztoczyły trzy ministerstwa: rozwoju, środowiska i energii. Tegorocznej edycji konkursu patronowało również wiele znamienitych instytucji oraz organizacji, m.in. Urząd Dozoru Technicznego, Agencja Rozwoju Przemysłu, Polska Akademia Nauk, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Marszałek Województwa Małopolskiego, Prezydent Miasta Warszawy.

Laureat konkursu – most drogowy z kompozytów FRP – jest pierwszym polskim obiektem oraz jednym z niewielu w Europie wybudowanym z kompozytów włóknistych o osnowie polimerowej. Użycie tego typu materiałów sprawia, że konstrukcje są lżejsze oraz bardziej wytrzymałe. Obiekt charakteryzuje się również rekordową rozpiętością przęsła kompozytowego, która wynosi 21 m. Most w Błażowej wykonało konsorcjum kierowane przez Mostostal Warszawa we współpracy z firmą Promost Consulting oraz naukowców z Politechniki Warszawskiej i Politechniki Rzeszowskiej. – Takich mostów na świecie jest zaledwie kilka. Wybudowaliśmy obiekt w oparciu o polską myśl, rozwijając nowe założenia technologiczne. Wsparcie ze strony ośrodków naukowych odegrało tutaj niemałą rolę. Wspólnym wysiłkiem zrealizowaliśmy projekt, który możemy zaliczyć do kamieni milowych polskiego mostownictwa. Powtarzałem wielokrotnie, że innowacje stanowią DNA firmy i za tą innowacyjność zostaliśmy nagrodzeni. Dla Mostostalu to także powrót do korzeni. W 1929 r. przedsiębiorstwo inżyniera Rudzkiego będące protoplastą firmy, wybudowało pierwszy na świecie most spawany pod Łowiczem. Historia zatoczyła koło wraz z wybudowaniem przez Mostostal Warszawa pierwszego polskiego mostu z kompozytów – mówi Andrzej Goławski, Prezes Zarządu Mostostal Warszawa.

Technologia budowy mostów z kompozytów została opracowana we współpracy nauki i przemysłu i przyniosła oczekiwane rezultaty. Wyniki potwierdzone badaniami laboratoryjnymi zostały zweryfikowane przy budowie mostu demonstracyjnego w Błażowej. Konstrukcyjne belki mostu powstały w warsztacie kompozytowym firmy w Warszawie. Godny odnotowania jest fakt, że już pojawiły się pierwsze zapytania ofertowe na ten produkt, zarówno z kraju i z zagranicy, co stanowi o potencjale eksportowym tej technologii. – Nasze nowe przęsło mostowe nie zostało opracowane wyłącznie na potrzeby jednego projektu. Zarówno badania laboratoryjne jak również monitoring wybudowanego obiektu przyniosły bardzo pozytywne wyniki. Obecnie przygotowywany jest katalog belek mostowych z kompozytów FRP, na podstawie którego możliwe będzie sprawne projektowanie obiektów mostowych o różnych parametrach – stwierdza Juliusz Żach, Kierownik Działu Badań i Rozwoju.”.