MG: więcej leśnej biomasy w wytwarzaniu energii

MG: więcej leśnej biomasy w wytwarzaniu energii

22/10/2012
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Gospodarki zwiększyć się ma od początku 2013 roku udział w produkcji energii elektrycznej odnawialnych źródeł energii. Dlatego też m.in. do 2015 roku wydłużony zostanie termin przebudowy, lub też oddania do użytku instalacji, które spalają biomasę. Jednocześnie zlikwidowane zostanie wsparcie za energię elektryczną, wytwarzaną z pełnowartościowego drewna. W tej kwestii zwiększyć ma się udział spalania nie tylko drewna, ale również biomasy leśnej. Dopuszczona zostanie również produkcja energii z odpadów lub pozostałości z przemysłu przetwarzającego produkty leśne w miejscu ich powstania.

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu i energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzenia danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii, wejdzie w życie 31 grudnia 2012 r.