MG: 9,5 mln zł na biokomponenty

MG: 9,5 mln zł na biokomponenty

18/10/2013
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Do końca października Ministerstwo Gospodarki przyjmuje wnioski w konkursie dotyczącym dofinansowanie inwestycji, związanych z wytwarzaniem biokomponentów. Na ten cel MG przeznaczyło 9,5 mln zł. By otrzymać dofinansowanie, minimalna kwota wydatków kwalifikowalnych nie może być niższa niż 16 tys. zł. Jednocześnie maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu nie może przekroczyć 50 procent.

Dokumentacja, związana z ubieganiem się o dofinansowanie, przyjmowana jest od 17 października. Wnioski o dofinansowanie należy dostarczać osobiście przez przedstawiciela wnioskodawcy do kancelarii ogólnej MG. Jak stwierdza w sowim ogłoszeniu Ministerstwo: maksymalna kwota dofinansowania nie może przekroczyć kwoty, która łącznie z inną pomocą de minimis, otrzymaną przez wnioskodawcę w bieżącym roku podatkowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat podatkowych z różnych źródeł i w różnych formach stanowi równowartość 200 tys. euro.