Manpower: nowa rola menadżera

Manpower: nowa rola menadżera

27/08/2015
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Jak wynika z analizy Manpower Group, obecnie bardzo wyraźnie zmienia się rola i wizerunek menedżerów i kadry zarządzającej przedsiębiorstw. Obecnie podstawową kompetencją, która poszukiwana jest u kandydatów na menadżerów jest innowacyjność. Niezależnie od sektora gospodarki, w którym działa firma, umiejętność ta cały czas zyskuje na znaczeniu. Jak stwierdza Manpower: jej wykorzystanie zależy nie tylko od chęci danej osoby, ale i skali organizacji w której działa, a także rangi decyzyjności w obrębie danej roli kierowniczej. Jednocześnie stanowisko menadżerskie nadal uznawane jest za kwintesencję sukcesu zawodowego, jednak obecnie wiadomo, że awans na nie wiąże się nie tylko ze zdobyciem odpowiedniego stażu czy doświadczenia, ale również połączeniem wielu kompetencji miękkich.

Wsród nich znajduje sie m.in. efektywne zarządzanie potencjałem nie tylko biznesowym ale głównie  ludzkim. Związana jest z tym umiejętność wydobycia zdolności swoich podwładnych. W tym przypadku właściwe zarządzanie przyczynić się powinno do ich dalszego rozwoju. Ma to o tyle znaczenie, że  w dobie narastającego niedoboru talentów, kiedy poszukiwani pracownicy stają się coraz cenniejszą wartością do pozyskania i zatrzymania w firmie, ta część kompetencji menadżerskich zyskuje na znaczeniu. – Na naszym rynku wciąż pokutuje stereotyp menadżera, który lubi trzymać wszystko silną ręką i jest za mało otwarty na partnerską rozmowę, – mówi Agnieszka Jędrejek, ekspert agencji zatrudnienia ManpowerGroup. – Profil ten jest obecny głównie wśród wielu polskich firm. Zaciera się natomiast w większych przedsiębiorstwach, w których ramy zachowania i budowania relacji często są ukształtowane odgórnie przez kulturę z której dana organizacja się wywodzi. Styl zarządzania w dużej mierze zależy od tego jaka kultura organizacyjna stoi za liderem, zatem w przypadku firm międzynarodowych kontrasty mogą być znaczące. Dla przykładu struktura azjatycka jest mocno hierarchiczna, co przekłada się na sposób zarządzania i kontaktu na linii szef-podwładni. Z kolei skandynawska kultura organizacyjna, opiera się na partnerskich relacjach i otwartym dialogu, niezależnie od pełnionej roli czy poziomu stanowiska. To zwykle trend w dobrym kierunku, bo bardziej nastawionym na dialog z pracownikiem i rozwój jego potencjału.