Manpower Group: rozwój sektora BPO/SSC

Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Jak wskazuje analiza Manpower Group rozwijający się w Polsce sektor BPO/SSC, który związany jest z tworzeniem outsourcingowych centrów obsługi, oferujących wsparcie firmom w kraju, jak i na całym świecie, zwiększać będzie swoje zatrudnienie. W skali kraju będzie to nawet o ok. 20% nowych mjesc pracy w ciągu kilku najbliższych lat. Już teraz w branży zatrudnionych jest 150 tys. osób. – Pracodawcy z sektora BPO/SSC często stawiają na zatrudnianie młodych i ambitnych osób z wykształceniem, które dopiero w ich strukturach uczą się wykonywanej profesji. Praca w tej branży może być więc dobrym początkiem kariery zawodowej dla osób, które nie posiadają jeszcze doświadczenia – mówi Justyna Skopińska, Project Manager w ManpowerGroup Solutions, firmie doradztwa personalnego. – Podstawowym wymogiem dla szukających zatrudnienia jest znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodą komunikację. Ma to swoje uzasadnienie w specyfice wykonywanych działań, bo cała codzienna komunikacja odbywa się właśnie po angielsku. Coraz częściej ceni się też znajomość drugiego języka obcego. Do najbardziej pożądanych należą tu francuski, niemiecki, hiszpański, włoski czy mniej popularne, jak szwedzki lub holenderski. Czasem dodatkowym wymaganiem jest wykształcenie kierunkowe. Spełnienie go zależy jednak od stanowiska, na które aplikujemy i nie zawsze jest konieczne. Zawsze natomiast liczy się motywacja i zaangażowanie w wykonywane obowiązki, co jest sprawdzane już na etapie procesu rekrutacyjnego. Pracodawcy cenią też u kandydatów takie cechy jak umiejętność pracy w zespole oraz zorientowanie na klienta i realizację celów.
BPO (Business Process Outsourcing) to centra outsourcingu procesów biznesowych. Firmy, które działają w tym obszarze gospodarki zorientowane są na klientów zewnętrznych, przejmując od nich realizację procesów np. w obszarze księgowości. Jako SSC (Shared Services Centers) określa się centra usług wspólnych, które są przede wszystkim wydzielonymi z firmy macierzystej działami lub samodzielnymi podmiotami, działającymi w innym kraju niż jej siedziba. Coraz częściej tego typu podmioty funkcjonują również na rynku polskim. – Praca w BPO/SSC wciąż jeszcze kojarzona jest niekiedy z zatrudnieniem w call center, w którym niewiele można się nauczyć, ale to błędne wyobrażenie. Nierzadko już na samym starcie nowi pracownicy wysyłani są na szkolenia zagraniczne, by poznać kulturę organizacyjną firmy od starszych kolegów z jej siedziby macierzystej. Dzięki temu pracownik ma możliwość odbywania podróży zagranicznych ucząc się pracy od osoby bezpośrednio wykonującej obowiązki, które czekają go po powrocie. Szkolenie takie, w zależności od sprawowanej przez pracownika roli, może trwać od tygodnia do ponad miesiąca, a czasem nawet dłużej. Również później pracodawcy często zapewniają szereg szkoleń, treningów, warsztatów, które pozwalają na przyswojenie specjalistycznej wiedzy – stwierdza Justyna Skopińska.