20 nowych lokomotyw elektrycznych Newagu dla PKP Intercity

www.newag.pl

Kilka dni temu Krajowa Izba Odwoławcza w całości oddaliła odwołanie, wniesione w związku z wynikiem przetargu na dostawę dwudziestu lokomotyw elektrycznych dla PKP Intercity. W rezultacie tej decyzji nie istnieją już żadne przeszkody dla finalizacji umowy między NEWAG S.A. i PKP IC.

Wiadomość o pomyślnym dla spółki Newag rozstrzygnięciu postępowania przetargowego została ogłoszona 29 grudnia ubiegłego roku. Oferta spółki otrzymała notę równą 93,46 jednocześnie będąc najkorzystniejszą spośród wszystkich złożonych. Ocena bazowała na kryteriach związanych z samymi lokomotywami elektrycznymi jak i ich późniejszym utrzymaniem.

Fot . Newag

Fot . Newag

KIO potwierdziła, że oferta NEWAG jest rzetelna i postępowanie odwoławcze zakończone zostało na korzyść spółki. Tym samym otwiera to producentowi z Nowego Sącza drogę do podpisania umowy a następnie dostawy zakontraktowanego w ramach zamówienia taboru.

Zamówienie PKP IC jest częścią planu modernizacji taboru rozpisanego na lata 2016–2020. Realizacja całego projektu inwestycyjnego wiążę się z kosztem ok. 2,5 mld zł. Dwadzieścia nowych lokomotyw elektrycznych typu Griffin ma pozwolić na efektywne wykorzystanie modernizowanych linii kolejowych, które umożliwiają rozwinięcie prędkości 160 km/h.