LERG kupił od Grupy CIECH 100% udziałów biznesu Żywice za ok. 160 mln zł

|
Źródło informacji: CIECH
Kategoria: Wiadomości z kraju

Spółka CIECH SA podpisała z LERG SA umowę sprzedaży 100 proc. udziałów spółki CIECH Żywice, finalizując tym samym transakcję o wartości ok. 160 mln zł. Umowa wstępna została podpisana w lipcu 2020 roku, a finalizacja transakcji wymagała m.in. zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przejęcie CIECH Żywice przez LERG to długotrwały proces, którego pierwszy – formalny – etap został zakończony w dniu 1 marca.  Potencjał CIECH Żywice pozwala na kontynuowanie produkcji żywic w Nowej Sarzynie oraz dalszy rozwój technologii i sprzedaży, już w ramach Grupy Chemicznej LERG.

Dla CIECH transakcja sprzedaży biznesu Żywice to wynik realizacji strategii na lata 2019-2021, której celem jest maksymalizacja wartości Grupy dla akcjonariuszy poprzez koncentrację na rozwoju głównych linii biznesowych o największej skali działania i wiodącej pozycji na rynkach globalnych. Przegląd opcji strategicznych dla biznesu Żywice rozpoczął się jesienią 2019 roku od wydzielenia spółki CIECH Żywice ze spółki CIECH Sarzyna – działającego w Nowej Sarzynie producenta środków ochrony roślin.

Firma LERG, która staje się właścicielem biznesu Żywice to wiodący producent żywic w Europie Środkowej, specjalizujący się w produkcji żywic poliestrowych. CIECH Żywice to z kolei jedyny w Polsce wytwórca żywic epoksydowych i dostawca żywic poliestrowych stosowanych m.in. w przemyśle farbiarskim, a także innych specjalistycznych produktów dla wielu kluczowych branż gospodarki. W ciągu ostatnich dwóch lat CIECH Żywice przeszła szereg pozytywnych zmian w tym m.in. rozbudowę portfolio o produkty wysokomarżowe, przeznaczone dla perspektywicznych branż, a także wzmocnienie działalności z obszaru R&D.

➡ Spółka eksportuje ok. 50 proc. swoich wyrobów, głównie do krajów europejskich. CIECH Żywice ma swoją siedzibę w Nowej Sarzynie i zatrudnia ok. 240 osób. W 2020 roku biznes Żywice wypracował 278 mln zł przychodów od klientów zewnętrznych.

– Rozpoczyna się nowy rozdział w historii produkcji żywic w Nowej Sarzynie. Nowy właściciel – polska firma LERG z silną pozycją na rynku europejskim – to ogromna szansa, zarówno w wymiarze ekspansji w Europie i skutecznego konkurowania na rynkach globalnych, jak i lokalnie, dla społeczności Nowej Sarzyny i okolic. Jestem przekonany, że potencjał CIECH Żywice – zarówno produkcyjny, jak i intelektualny – posłuży do budowy silnej pozycji polskiego przemysłu produkcji żywic. Dla Grupy CIECH to kolejny krok w realizacji naszej strategii i koncentracji na rozwoju podstawowych linii biznesowych. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w przygotowanie, przeprowadzenie i finalizację tej transakcji w tych niezwykle wymagających czasach – mówi Dawid Jakubowicz, prezes zarządu CIECH SA.

Oprócz działalności produkcyjnej i sprzedaży na eksport, LERG posiada własne zaplecze badawczo-rozwojowe, a także współpracuje z wieloma ośrodkami badawczymi. Firmę cechuje duża dynamika rozwoju, która w ostatnich latach zaowocowała stworzeniem silnej, zdywersyfikowanej grupy chemicznej o globalnym zasięgu.

„Nabycie spółki CIECH Żywice jest kontynuacją długoterminowej strategii budowania silnej i bezpiecznej Grupy Chemicznej LERG. Dzięki pozyskaniu Spółki poszerzamy nie tylko portfolio m.in. o produkcję żywic epoksydowych, łączymy także cele biznesowe, wizję i wartości, rozbudowujemy zespół współpracowników, gromadzimy doświadczenia oraz know-how. Wszystko to w połączeniu stanowi wartość dodaną dla naszych obecnych i przyszłych klientów w Polsce i na świecie”  – mówi Agnieszka Kozubek-Bespalenko, wiceprezes zarządu i dyrektor generalny firmy LERG.