KGHM ZANAM dostarczy 9 ładowarek ŁK-1M do kopalni PAO GAISKI GOK w Rosji

W styczniu podczas wizyty członków zarządu KGHM ZANAM, w Kopalni PAO GAISKI GOK sfinalizowano umowę na dostawę 9 ładowarek ŁK-1M do rosyjskiego kombinatu górniczego.

Zawarty kontrakt to efekt konsekwentnie realizowanej przez zarząd spółki strategii ekspansji zagranicznej firmy poprzez zwiększanie zaangażowania na rynkach światowych i dywersyfikację działalności zagranicznej.
– Klienci oczekują obecnie gotowych rozwiązań kupując sprzęt, chcą mieć pełne wsparcie ze strony jego producenta podczas wieloletniej eksploatacji. Firma KGHM ZANAM posiada potencjał i zasoby do kompleksowej realizacji inwestycji od projektu, poprzez produkcję sprzętu, jego dostawę, montaż i uruchomienie, aż po pełną obsługę serwisową – podkreśla Bernard Cichocki, prezes spółki. Dodaje on również, że na tym fundamencie spółka rozwija się w kraju i za granicą, a dzięki temu jest zdolna do jeszcze efektywniejszej konkurencji ze światowymi potentatami w branży.

Podczas spotkania, strona rosyjska zapewniła zarząd polskiej spółki o chęci dalszej współpracy w kolejnych latach, argumentując to niezawodnością maszyn produkcji.