KW tworzy program naprawczy

KW tworzy program naprawczy

13/06/2014
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

W efekcie utraty płynności finansowej przez Kompanię Węglową realne jest widmo upadłości spółki – poinformował na konferencji prasowej Mirosław Taras prezes zarządu KW SA. Negatywnymi tendencjami w działalności koncernu są: zagrożenie kapitałów własnych oraz brak zdolności do konkurowania i rozwoju. Głównymi przyczynami tej sytuacji są m.in.: spadek cen węgla na świecie (obecnie niewiele ponad 70 USD/t), spadek cen energii elektrycznej, a także wysoki poziom importu węgla, zwłaszcza z Rosji. Dodatkowo spółka notuje wyraźny spadek wydajności dołowej, co ma bezpośredni wpływ na koszt produkcji węgla. Oprócz tego zwały kopalniane są już niemal całkowicie zapełnione – zalega na nich ponad 5 mln ton węgla. KW nie może sprzedać, gdyż jest objęty zastawem długów.

By przeciwdziałać tej trudnej sytuacji KW wprowadza szereg rozwiązań, które mają jej przeciwdziałać. W pierwszej kolejności spółka zmieniła strukturę sprzedaży, koncentrując się na rynku krajowym, z uwagi na znacznie wyższą cenę węgla niż w eksporcie. Próbuje też zmniejszyć spread między produkcją a sprzedażą. Oprócz tego zamierza porozumieć z bankami. Jego podstawą będzie krótki program naprawczy spółki, który ma być gotowy do końca czerwca. Jednocześnie do końca lipca powstać ma program szerszy, obejmujący całościowe procesy naprawcze spółki. Dokonywana jest także restrukturyzacja (rolowanie) długu wobec wierzycieli. Negocjacje prolongaty terminów spłaty wyemitowanych obligacji trwają i wkrótce oczekiwane jest porozumienie w tej kwestii.