Kto mikroprzedsiębiorcą roku w przemyśle?

Kto mikroprzedsiębiorcą roku w przemyśle?

13/03/2015
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy do 20 kwietnia przyjmuje zgłoszenia w konkursie Mikroprzedsiębiorca Roku 2015. Celem konkursu jest nagradzanie właścicieli przedsiębiorstw, które prowadzą z sukcesem tradycyjny lub nowoczesny biznes, zakorzeniony w lokalnych społecznościach. Wśród jego laureatów znajdują się przedstawiciele branży przemysłowej, w tym przedsiębiorstwa nagrodzone w 2014 roku: SANT–TECH, producent urządzeń do obróbki strumieniowo-ściernej, m.in. piaskarek i śrutownic oraz INTEX Ośrodek Innowacji Technicznych i Kooperacji producent ciągników elektrycznych i wózków widłowych.

Mikroprzedsiębiorca Roku skierowany jest do firm, które zatrudniają mniej niż 10 pracowników i których roczne obroty lub suma bilansowa nie przekroczyły 2 mln euro. konkurs ogłoszony jest w trzech kategoriach:  START (dla mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność po 1 stycznia 2012 roku), PROGRES (dla mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność między 1 stycznia 2008 a 31 grudnia 2011 roku), a także SENIOR (dla mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność przed 1 stycznia 2008 roku). Spośród nadesłanych zgłoszeń Kapituła Konkursu przyzna nagrodę w kategorii specjalnej – MŁODY BIZNES, skierowanej do mikroprzedsiębiorców urodzonych po 1 stycznia 1986 roku.