KOV: spłata długu na Ukrainie i przetarg w Brunei

KOV: spłata długu na Ukrainie i przetarg w Brunei

09/01/2013
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Kulczyk Oil Ventures zaczął 2013 rok od spłaty długu KUB-Gazu – spółki zależnej koncernu, w której KOV posiada 70 procent udziałów. Ukraiński KUB-Gaz spłacił na rzecz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju 10 mln dol. Jednocześnie w całym 2012 roku KOV na Ukrainie zakończył rok produkcją netto na poziomie 17,7 mln stóp sześciennych dziennie i 203 baryłek gazu ziemnego dziennie.

Oprócz tego w Brunei koncern zakończył przetarg i podpisał umowę, w ramach której wypożyczy urządzenia wiertnicze, i wykona w 2013 roku dwa nowe odwierty. Indonezyjska spółka wiertnicza PT Energi dostarczy KOV wiertnię ETP-03 o mocy 2.000 koni mechanicznych. Zaplanowane wiercenia są jednym z ostatnich etapów prac przygotowawczych do nowego programu wierceń. Pierwszy odwiert – uskok Lukut zostanie wykonany pod koniec marca tego roku.