Kopex spłaca zadłużenie

Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Jak informuje spółka: „Kopex SA przekazał środki w wysokości 142,5 mln zł na przedterminową i całkowitą spłatę transzy „C” zadłużenia. Zwrot istotnej części zobowiązań wobec Banków był możliwy dzięki działaniom restrukturyzacyjnym prowadzonym w Grupie Kopex przez jej nowy zarząd i  inwestora – spółkę TDJ. Konsekwencją tej operacji jest także zwolnienie zabezpieczeń transzy „C” na majątku należącym do spółek Grupy Kopex.

Umowa zawarta 1 grudnia 2016 roku pomiędzy spółkami Grupy Kopex, spółką zależną TDJ SA oraz siedmioma bankami, określa zasady i kierunki restrukturyzacji zadłużenia Kopex SA. Podpisane porozumienie stanowiło równocześnie spełnienie ostatniego warunku koniecznego do nabycia większościowego pakietu akcji Kopex SA i przejęcia nad nią kontroli przez TDJ. W następstwie zakończonej akwizycji, 16 grudnia 2016 powołano nowy zarząd spółki, którego głównym celem jest realizacja zapisów umowy restrukturyzacyjnej.
dsc06002
– Dzisiejsza spłata jest efektem skupienia naszych wysiłków na ustabilizowaniu sytuacji finansowej i wypełnieniu wszystkich zobowiązań spółki wobec jej wierzycieli finansowych. Cały czas prowadzimy działania restrukturyzacyjne polegające między innymi na sprzedaży spółki Kopex Foundry, zbywaniu majątku pozaoperacyjnego i windykacji należności. Spłata nie byłaby możliwa bez wsparcia finansowego w postaci pożyczki udzielonej przez spółkę z Grupy TDJ. Dzięki temu zgromadziliśmy środki, które pozwoliły nam na przedterminową spłatę części zadłużenia – mówi Beata Zawiszowska, Prezes Zarządu Kopex SA.

– Przedterminowa spłata zadłużenia jest potwierdzeniem skuteczności działania i determinacji zarządu spółki do przeprowadzenia pełnej restrukturyzacji Grupy Kopex. Ten sukces został osiągnięty dzięki zdecydowanemu i sprawnemu działaniu menedżerów z Grupy TDJ, którzy od grudnia ubiegłego roku kierują Kopeksem. To także dowód konsekwentnej realizacji opracowanego przez TDJ planu uratowania potencjału Grupy Kopex. Celem prowadzonych zmian jest przygotowanie Kopeksu do integracji z Grupą FAMUR. Wszystkie działania mają na celu stworzenie silnego polskiego podmiotu realnie konkurującego z globalnymi potentatami w kompleksowej realizacji dużych projektów o charakterze wydobywczo-energetycznym na całym świecie – stwierdza Czesław Kisiel, Prezes TDJ S.A.”