Kopex: milion złotych na cele społeczne

Kopex: milion złotych na cele społeczne

23/06/2014
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kopex SA podjęło decyzję o przeznaczeniu zysku spółki za 2013 roku, w wysokości 65,13 mln zł na podwyższenie kapitału zakładowego spółki. Jednocześnie milion zł przeznaczony został na cele społeczne. Środki te dostępne będą w ramach Funduszu Celowego Darowizn, utworzonego 26 czerwca 2013 roku, którego podstawowym celem działalności jest finansowanie przedsięwzięć społecznych. – W naszej opinii realizacja założeń CSR przez Kopex przyczyni się do wzrostu wartości Spółki. Nasze działania skierowane są przede wszystkim do lokalnych grup społecznych – mówi Józef Wolski prezes Kopex SA. Jak informuje spółka: od lipca 2013 do końca kwietnia 2014 roku Fundusz wsparł łącznie 39 przedsięwzięć społecznych, stowarzyszeń i instytucji łączną kwotą prawie 370 tysięcy zł.

Jednocześnie ZWZA Kopex SA zatwierdziło sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe za 2013 rok, a także udzieliło wszystkim członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium.