Konsorcjum Grupy FERRUM podpisało umowę z PERN o wartości ponad 30 mln zł netto

|

Konsorcjum Grupy FERRUM (lider) oraz Izostal S.A. podpisało umowę z PERN na budowę gazociągu produktowego Boronów – Trzebinia.  Wartość kontraktu wynosi ok. 34,33 mln zł netto (w tym wartość dostaw obligatoryjnych 31,32 mln zł netto).

Umowa pt.: „Dostarczenie i przechowanie fabrycznie nowych rur i łuków na potrzeby realizacji budowy rurociągu produktowego relacji Boronów – Trzebinia” przewiduje realizację dostaw do marca 2021 roku.

To kolejny duży kontrakt zawarty przez FERRRUM w ostatnim czasie. W lipcu Spółka podpisała umowę częściową z Gaz-Systemem o równowartości blisko 98 mln zł brutto na dostawy izolowanych rur stalowych dla zadań towarzyszących gazociągowi Baltic Pipe Lot C. W ubiegłym tygodniu nasza oferta o równowartości ok. 88,6 mln zł (brutto) okazała się najkorzystniejsza w postępowaniu dla zadań towarzyszących gazociągowi Baltic Pipe Lot D. Sukces w publicznych przetargach, o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, to niezbity dowód silnej pozycji rynkowej FERRUM – podkreśla Krzysztof Kasprzycki, prezes FERRUM S.A.

Budowa rurociągu produktowego Boronów – Trzebinia to strategiczna inwestycja w polskim sektorze naftowym. Instalacja umożliwi efektywniejszą kosztowo i bezpieczniejszą dystrybucję paliw na terenach Polski południowej. Projekt zakłada budowę rurociągu produktowego o długości ok. 97 km relacji Boronów – Trzebinia, przebiegającego przez tereny województwa śląskiego i małopolskiego.

W I kw. 2020 r. Grupa Kapitałowa FERRUM wypracowała 141,4 mln zł skonsolidowanych przychodów (+32% r/r), skonsolidowana EBITDA zwiększyła się o 37% do kwoty 5,4 mln zł, a skonsolidowany EBIT wzrósł o 340% do kwoty 1,8 mln zł.

Źródło: FERRUM

Źródło: FERRUM