Konferencja Nafta/Chemia – wybór ludzi dekady

Konferencja Nafta/Chemia – wybór ludzi dekady

05/12/2014
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

W środę 10 grudnia w warszawskim hotelu Sheraton odbędzie się 10-ta, jubileuszowa Konferencję Nafta/Chemia, której głównym hasłem stanie się „Synteza dekady i scenariusze przyszłości”. Jej organizatorem jest Grupa PTWP SA. Konferencja ma stać się okazją do podsumowania osiągnięć branży w trakcie ostatniej dekady. Poruszone maja zostać kluczowe zagadnienia, przyczyny i skutki wprowadzonych w tym czasie zmian, a także warunki i aktualna pozycja konkurencyjna sektora naftowego i chemicznego w Polsce. Wydarzeniu towarzyszyć będzie wybór Ludzi Dekady – Tych, którzy zmienili polską Naftę i Chemię.

Zakres tematyczny konferencji:

godz. 9.00-11.00 Polska nafta – dokonania i dylematy

§  Bilans i skala zmian w minionej dekadzie. Restrukturyzacja i inwestycje w sektorze naftowym

§  Wpływ polityki klimatycznej UE i innych regulacji unijnych na kształt i perspektywy sektora naftowego i chemicznego w Polsce

§  Sytuacja makroekonomiczna na rynku paliwowym. Najważniejsze tendencje i ich wpływ na efektywność działalności rafineryjnej. Spadki marży rafineryjnej.

§  Plany rozwoju w segmencie upstream. Gdzie i jak inwestować? Bezpieczeństwo i wysokie koszty czy mniej stabilności przy wyższym zysku?

§  Rynek – problemy dystrybucji. Szara strefa w handlu paliwami – skutki dla branży, środki zaradcze.

§  Logistyka ma znaczenie. Wpływ budowy terminalu naftowego w Gdańsku na strukturę dostaw ropy naftowej

§  Nowe wyzwania? Petrochemia, czyli profity ze współpracy

godz. 11.30-12.45 Branża chemiczna w Polsce. Próba podsumowania. Wizje rozwoju

§  Chemia po konsolidacji. Co dalej z Grupą Azoty?

§  Inwestycje, rozwój, ekspansja. Czynniki wyznaczające kierunki rozwoju polskiej chemii. Surowce i ich dostępność, technologie i produkty, rynki zbytu i konkurencja

§  Polska chemia wciąż atrakcyjna? Zainteresowanie i plany zagranicznych inwestorów

§  Petrochemia – nowe otwarcie. W jakich obszarach możliwe współdziałanie?

§  Kompleks petrochemiczny w Gdańsku – znaczenie dla branży, potencjalne źródła finansowania

§  Jak przygotować skuteczny tenant-mix? Współpraca najemców, zarządców i deweloperów

godz. 13.15-14.45 Produkty, koszty, marże. Na co stawia chemia?

§  Potęga nawozowa i co dalej? Specjalizacja jedyną drogą rozwoju?

§  Wydłużanie łańcuchów produktowych jako sposób na poprawę zyskowności firm. Inwestycje i ich finansowanie

§  W poszukiwaniu wyższej marży. Nowe produkty i atrakcyjne nisze rynkowe w Polsce, w Europie i na rynkach światowych. RSM. Środki ochrony roślin.

§  Efektywność produkcyjna i sprzedażowa. Współpraca z odbiorcami, nowa polityka sprzedaży, komplementarność oferty

§  Konsolidacja światowego biznesu nawozowego (fuzja Yary i CF), a nasze szanse eksportowe

§  Czynniki zewnętrzne wpływające na efektywność produkcji chemicznej – konsekwencje wejścia w życie umowy TTIP, trendy na rynku gazu, dostęp do surowców

§  Rola aktywności badawczo-rozwojowej. B&R – potencjalny obszar współdziałania branży chemicznej i petrochemicznej

godz. 15.00-16.00 Chemia i petrochemia – droga do niezależności

§  Niestabilna sytuacja międzynarodowa a dostępność surowców. Jak przygotować się na ewentualne problemy z dostawami?

§  Jak firmy chemiczne i rafinerie w Polsce są przygotowane do działania w sytuacji ograniczeń czy nierytmiczności dostaw? Wykorzystanie doświadczeń z sytuacji kryzysowych

§  Możliwe działania zmniejszające ryzyko (własne złoża zagraniczne, udziały w gazociągach i współpraca z dostawcą, budowa własnej infrastruktury, wzajemna asekuracja wewnątrz branży)

godz. 16.30 Przyznanie wyróżnień dla Ludzi Dekady – Tych, którzy zmienili polską Naftę i Chemię