FAMUR dostarczy kompleks ścianowy dla indonezyjskiego producenta węgla

Kategoria: Wiadomości z kraju

FAMUR oraz indonezyjska firma Gerbang Daya Mandiri PT podpisały umowę na dostawę kompleksu ścianowego wraz z niezbędnym wyposażeniem. Wartość umowy wynosi ponad 10 mln euro.

Grupa FAMUR konsekwentnie realizując założenia ekspansji zagranicznej ujętej w strategii na lata 2019 – 2023, nawiązała współpracę z indonezyjskim producentem węgla, firmą Gerbang Daya Mandiri PT.

Zawarta umowa obejmuje dostawę:

  • kombajnu ścianowego,
  • sekcji obudowy zmechanizowanej,
  • przenośnika zgrzebłowego oraz aparatury elektrycznej,
  • urządzeń transportowych i wyposażenia pomocniczego.

Łączna wartość kontraktu wynosi 10 465 750 euro. Realizacja zamówienia będzie następować etapami, a ostateczny termin dostaw nastąpi w okresie dziesięciu i pół miesiąca od daty wejścia w życie kontraktu.

– Współpraca z firmą Gerbang Daya Mandiri PT w Indonezji to kolejny, niezwykle ważny kontrakt, wpisujący się w cele biznesowe określone w strategii FAMUR na lata 2019-2023. Cieszy nas fakt, że polska myśl techniczna może przyczyniać się do wzrostu efektywności wydobycia węgla w kolejnym państwie, zwiększając jednocześnie bezpieczeństwo pracowników kopalni. Wybór naszej oferty to również najlepszy dowód, że Grupa FAMUR skutecznie wykorzystuje wieloletnie doświadczenia na globalnym rynku i unikalny know-how do budowania marki Made in Poland na świecie– podkreśla Mirosław Bendzera, prezes Grupy FAMUR.