Kompania Węglowa z programem restrukturyzacji

Kompania Węglowa z programem restrukturyzacji

24/01/2014
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Zarząd górniczego koncernu przyjął projekt programu restrukturyzacji Kompanii Węglowej na lata 2014-2020 oraz plan techniczno-ekonomiczny na 2014 rok. Rada Nadzorcza spółki rozpatrzy go w dni u 31 stycznia. Jej istotnym elementem są plany łączenia kopalń, wchodzących w skład KW. Wyjątkiem w tym przypadku zostaną jedynie kopalnie „Bolesław-Śmiały” i „Ziemowit”, które nadal będą działać samodzielnie. Oprócz tego plan restrukturyzacji zakłada zwolnienie 884 osób, które zatrudnione są w administracji koncernu. W tym przypadku warunkiem powstrzymania tego procesu ma być znalezienie rozwiązania, które przyniesie rocznie 86 mln zł oszczędności.

W ramach oszczędności od lutego pracownikom administracji nie będą wydawane bony na posiłki regeneracyjne. Od początku tego roku nie będą także naliczane odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów. Te cięcia przynieść mają KW 23 mln zł oszczędności. Istotnym elementem programu restrukturyzacji jest konieczność sprzedaży przez koncern kopalni „Knurów-Szczygłowice”. W tym przypadku rozmowy z Jastrzębską Spółką Węglową są zaawansowane.