Komisja Europejska podjęła decyzję w sprawie koncesji KGHM

Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

salt-2660236_960_720
Jak z niej wynika: „udzielenie w 2014 roku KGHM Polska Miedź S.A. koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż soli potasowo-magnezowej w rejonie Pucka nie stanowi pomocy państwa.” Przedmiotem koncesji jest poszukiwanie i rozpoznawanie złóż soli potasowo-magnezowej w rejonie Pucka wraz z prawem pierwszeństwa w uzyskaniu prawa użytkowania górniczego. Polski koncern posiada koncesję na prowadzenie prac w tym rejonie do 2019 roku. Zakłada ona realizację prac i robót geologicznych w dwóch etapach. Jak dotąd przeprowadzono badania geofizyczne oraz analizę danych archiwalnych. Rozpoczęto także prace wiertnicze i wykonano analizę techniczno-ekonomiczną zagospodarowania złoża soli magnezowo-potasowych.
W ramach koncesji zaplanowane jest wykonanie w sumie pięciu otworów. Jak informuje spółka, jak dotąd wykonano jeden odwiert, który pozwolił na określenie ciągłości złoża i wykonanie szeregu analiz. Jednocześnie jeszcze w tym roku zostanie wykonany drugi odwiert. Na początku 2018 roku planowane jest wykonanie następnego. Wyniki odwiertów poddane zostają analizie i na jej podstawie podejmowane są decyzje o kolejnych działaniach. Jednocześnie w efekcie prac geologicznych sporządzona zostanie dokumentacja geologiczna oraz przeprowadzona analiza ekonomiczna ewentualnego przedsięwzięcia górniczego. Na ich podstawie podjęta zostanie decyzja w sprawie wystąpienia o koncesję wydobywczą.