Kolejne unijne dofinansowanie dla Patentusa

Kolejne unijne dofinansowanie dla Patentusa

25/01/2013
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Firma Patentus SA uzyskała dofinansowanie w wysokości 7.591.750,00 zł., na kolejny projekt badawczy. Spółka wdroży wynalazek. Projekt „Mechatronicznego zespołu napędowego przenośników zgrzebłowych dużej mocy”. Dofinansowany on zostanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Realizacja tego projektu pozwolić ma Patentusowi m.in. na zwiększanie możliwości produkcyjnych innowacyjnych, wysokomarżowych produktów, a co za tym idzie – również na zdobycie nowych rynków zbytu i dalszy, dynamiczny rozwój.

Nie jest to pierwszy projekt Patentusa, który uzyskał unijne wsparcie. Spółka, jak do tej pory, pozyskała dofinansowanie na 10 projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, w których dofinansowanie to ok. 20,7 mln zł. W związku z możliwością dalszego zdobywania środków na rozwój, spółka zamierza nadal startować w konkursach w celu rozbudowy swoich możliwości produkcyjnych i biznesowych.