KIO: przetarg GDDKiA zgodny z prawem

KIO: przetarg GDDKiA zgodny z prawem

18/09/2012
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie konsorcjum Budimexu i Ferrovialu Agroman SA w sprawie zapisów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na przetarg, dotyczący budowy na drodze S8 mostu przy ul. Grota-Roweckiego w Warszawie. Jest to drugi wyrok KIO, dotyczący tego przetargu. Pierwszy wydano 14 sierpnia. Konsorcjum zakwestionowało zapisy przetargowe, m.in. te, dotyczące przeniesienie wszelkich ryzyk na wykonawcę.

W swoim uzasadnieniu i oddaleniu odwołania KIO stwierdziło, że ze względu na to, że wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, to wykonawca winien wkalkulować ewentualne ryzyka w cenę oferty. Termin składania ofert w przetargu na most Grota w Warszawie upływa 28 września 2012 roku.