KGHM poszuka soli w rejonie Pucka

KGHM poszuka soli w rejonie Pucka

06/10/2014
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Ministerstwo Ochrony Środowiska podjęło decyzję, dotyczącą zakończenia postępowań koncesyjnych, związanych z poszukiwaniem soli potasowo-magnezowej na Pomorzu, w rejonie Pucka. Wnioski w tej sprawie złożyły cztery firmy: Darley Energy Poland sp. z o.o., Polski Potas sp. z o.o., KGHM Polska Miedź SA oraz Mineralis sp. z o.o. Z tego względu, że wnioskowane przez poszczególne przedsiębiorstwa obszary koncesyjne pokrywały się ze sobą – MOS podjęło decyzję o wyborze tylko jednego z nich.

Jak stwierdza Ministerstwo w specjalnym oświadczeniu w tej sprawie: rozstrzygnięcie w omawianych sprawach zostało podjęte na podstawie analizy dokumentów zgromadzonych w postępowaniach i przeprowadzonego porównania poszczególnych wniosków pod względem zaprojektowanych prac geologicznych. Analiza porównawcza wniosków wskazała, że wniosek KGHM Polska Miedź SA w największym stopniu spełnia ww. kryteria z uwagi na zaplanowany najszerszy zakres prac geologicznych w porównaniu z wnioskami konkurencyjnymi.