JSW wierci otwory w kopalni Pniówek

JSW wierci otwory w kopalni Pniówek

27/09/2013
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Jastrzębska Spółka Węglowa kończy kolejny etap prac, związanych z budową VI szybu kopalni Pniówek. Obecnie finalizowane jest wiercenie czterech otworów badawczych. Pozwolą one na właściwe rozpoznanie złoża, a także określenie właściwości skał i szczegółowe zbadanie warunków hydrogeologicznych warstw, w których w następnej kolejności głębiony będzie przyszły szyb. Pozwoli to m.in. na wybranie najlepszej metody głębienia szybu, a także oszacowanie jego kosztów.

Prace związane z wierceniem otworów zakończone mają zostać jeszcze w tym roku. Trzy z nich są już wydrążone: dwa mają głębokość 40 m, a jeden głębokość 260 m. Do wiercenia pozostał czwarty, o docelowej głębokości 1.170 m. Jak informuje JSW, aktualnie wydrążone jest w nim 959 m. Wykonawcą tych robót jest konsorcjum firm PPGiWG „DMM” i EC KPG.

Nowy szyb pozwolić ma udostępnienie kolejnego złoża węgla koksowego „Pawłowice 1”. Jego zasoby operatywne szacowane są na 54,3 mln ton do głębokości 1.140 m, oraz na 90 mln ton do głębokości 1.300 m. Dzięki tym złożom żywotność kopalni „Pniówek” zostać ma przedłużona do co najmniej 2051 roku.