JSW: sprzedaż koksowni Victoria coraz pewniejsza

Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. podpisała z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A., a także Towarzystwem Finansowym „Silesia” Sp. z o.o. porozumienie, którego przedmiotem są „Kluczowe Warunki do Umowy Inwestycyjnej Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria S.A.”. Jak informuje JSW: „Strony ustaliły cenę zakupu koksowni na 350 milionów złotych. ARP i TF Silesia, zgodnie z zapisami Term Sheet, na początku lipca 2016 roku wpłacą na konto JSW zaliczkę w wysokości 200 mln złotych. Zanim jednak nabywcy dokonają wpłaty zaliczki na konto JSW strony muszą spełnić wszystkie ustalone w Term Sheet warunki zawieszające transakcję, do których należą m.in. uzyskanie pozytywnego wyniku Testu Prywatnego Inwestora czy uzyskanie zgód korporacyjnych. Musi zostać podpisana również Umowa Inwestycyjna, która ma zawierać m.in. zapisy dotyczące zasad ponownego nabycia przez Grupę Kapitałową JSW, koksowni Victoria, jeśli w przyszłości ARP i TF Silesia podejmą decyzję o dezinwestycji.

Podstawową działalnością WZK Victoria jest produkcja koksu oraz produktów węglopochodnych. Spółka jest obecnie największym w kraju i znaczącym w Europie producentem koksu odlewniczego o najwyższych parametrach wytrzymałości mechanicznej. WZK Victoria produkuje także koks metalurgiczny i przemysłowy. Łączne moce produkcyjne wynoszą 500 tys. ton rocznie.”

csm_20160629-victoria_006a2ba12c