JSW kupuje kopalnię od KW

JSW kupuje kopalnię od KW

11/04/2014
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Jastrzębska Spółka Węglowa podpisała umowę przedwstępną z Kompanią Węglową, dotyczącą zakupu Kopalni Węgla Kamiennego „Knurów-Szczygłowice”. Umowa powinna zostać sfinalizowana do 31 lipca. Cena sprzedaży wynosi 1.490.000.000 zł. – Kopalnią Knurów-Szczygłowice interesowaliśmy się od wielu lat, jednak wcześniej KW nie była zainteresowana jej sprzedażą. Dzięki  tej transakcji powiększy się nasza baza zasobowa i będziemy mogli zwiększyć wydobycie. To strategiczny projekt dla JSW. Wszystkie spółki surowcowe na świecie starają się powiększać swoją bazę zasobową, zwłaszcza jeśli chodzi o surowiec strategiczny, jakim jest dla nas węgiel koksowy – mówi Jarosław Zagórowski, prezes JSW SA.

Aktualnie zdolności produkcyjne  Kopalni „Knurów-Szczygłowice” oceniane są na 3,8 mln ton węgla rocznie, z czego ok. 40 % to węgiel koksowy. Zasoby bilansowe węgla kamiennego wynoszą 1,26 mld ton, a zasoby operatywne 375,1 mln ton, z czego 119,7 mln ton objętych jest aktualnie obowiązującymi koncesjami. Istniejące zasoby zapewniają kopalni funkcjonowanie przez ponad 80 lat. By JSW mogło kupić Kopalnię, wyrazić musi na to zgodę Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jednocześnie JSW może odstąpić od umowy przedwstępnej, jeżeli przed ostatecznym sfinalizowaniem transakcji  dojdzie w kopalni do katastrofy górniczej, budowlanej  lub innego zdarzenia skutkującego obniżeniem zdolności produkcyjnych kopalni przez okres co najmniej 6 miesięcy o 15% lub więcej w stosunku do ustalonych w planie techniczno-ekonomicznym.