JSW: 322 mln ton węgla w udostępnionym złożu

JSW: 322 mln ton węgla w udostępnionym złożu

17/01/2013
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Jastrzębska Spółka Węglowa udostępniła do eksploatacji, po czterech latach prac, złoże Bzie-Dębina 2-Zachód, w kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie. W nowym złożu jest 322 miliony ton charakteryzującego się  dobrymi własnościami koksotwórczymi węgla. Pierwsza tona z tego złoża zostanie wydobyta w 2017 roku. Jak informuje JSW prace, które miały na celu udostępnienie złoża rozpoczęto od drążenia wyrobiska z poziomu 900 metrów od strony Ruchu Zofiówka, które połączy się z głębionym szybem 1 Bzie na poziomie 1.110 m.

W kolejnych etapach robót górniczych, planowane jest udostępnienie z wytycznej głównej następnych pokładów węgla warstw rudzkich, o miąższościach od 1,4 do 2,6m. Pozwoli to na lepsze rozpoznanie struktury, sposobu zalegania oraz jakości złoża. Fakt ten wpłynąć ma właściwe rozpoznanie warunków górniczo-geologicznych, a w dalszej kolejności mieć wpływ na możliwości prowadzenia bezpiecznej oraz efektywnej pod względem technicznym i ekonomicznym eksploatacji zasobów węgla.