FLARIS LAR 1 gotowy do startu. Jest zgoda na lot Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Urząd Lotnictwa Cywilnego wydał zgodę na rozpoczęcie prób w locie dla polskiego odrzutowca Flaris Lar 1. Samolot nr 007 o znakach SP-YLE napędzany silnikiem WILLIAMS FJ33-5A rozpoczyna kolejny krok na drodze do swojej certyfikacji.

 
Jest to kamień milowy dla lotnictwa prywatnego. FLARIS LAR 1 jest polskim i najmniejszym na świecie dyspozycyjnym odrzutowcem startującym z trawy. Jak podaje firma jego koncepcja, parametry techniczne oraz opracowane technologie przewyższają wszystkie wyprodukowane dotychczas samoloty z napędem odrzutowym.

Jest to jednosilnikowy samolot odrzutowy o kompozytowej konstrukcji. Tworzy nową kategorię małych odrzutowców dyspozycyjnych, idealnych o szybkiego przemieszczania się w dowolnym celu. Łączy przeciwstawne cechy: łatwość pilotażu właściwą samolotom ultralekkim z osiągami odrzutowca: prędkością i zasięgiem. Nowatorskie w skali światowej rozwiązania zastosowane w konstrukcji samolotu chronione są 8 patentami uzyskanymi przez firmę Metal-Master, która jest producentem innowacyjnego samolotu.

Fot. Flaris

Fot. Flaris