Jak zmienia się zarządzanie zasobami ludzkimi?

Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Jak wynika z badania „#Trendy HR_2016”, przeprowadzonego przez Studio Wiedzy jednym z najważniejszych wyzwań dla działów HR jest budowanie zaangażowanie pracowników oraz zapobieganie rotacji.  W związku z tym zmienia się rola tych działów w wielu przedsiębiorstwach, a także sposób zarządzania zasobami ludzkimi w nich. Większość ankietowanych specjalistów HR wskazała, że pełni obecnie rolę partnera biznesowego, realizuje procesy ZZL oraz wspiera zmiany w organizacji. Jedynie 15% ankietowanych określiło siebie jako administratora (wśród nich znalazło się jedynie 9% dużych firm). – Aby odpowiedzieć na te oczekiwania i potwierdzić swoją rolę jako strategicznego partnera biznesu, HR musi dysponować twardymi, liczbowymi danymi, które pomagają wyznaczać mierzalne cele i pokazywać stopień ich realizacji, opisują wprowadzone zmiany i potwierdzają skuteczność zaproponowanych rozwiązań. Nie jest to łatwe, bo często wymaga skwantyfikowania rzeczy z pozoru niepoliczalnych, które dotychczas nie były przedmiotem głębszych analiz. Na szczęście z pomocą przychodzą nowoczesne narzędzia analityczne, ułatwiające pracę z różnorodnymi danymi i „przełożenie” miękkiego HR-u na uwielbiany przez biznes język liczb – mówi Michał Szot, Dyrektor Programowy w Studio Wiedzy.

Jak informuje badanie „#Trendy HR_2016”: wiele pozostaje do zrobienia w obszarze narzędzi wspierających zarządzanie personelem w organizacjach. Jak się okazuje, nadal podstawowym narzędziem pracy osób odpowiedzialnych za HR jest Excel i „ręczne” raportowanie podstawowych wskaźników z tego obszaru. Badanie pokazuje ponadto, że wiele organizacji (60%) wciąż nie jest przygotowanych do wykorzystywania nowoczesnych, dostępnych na rynku systemów informatycznych. Jest to tym bardziej ciekawe, że aż 53% uważa to za ważny, a kolejne 12% za kluczowy element z punktu widzenia optymalizacji procesów HR.

Employer branding – przyciągaj „serce” pracowników